Javni poziv za podnošenje prijave za odobravanje korištenja udžbenika u školi i uvrštavanje udžbenika u Katalog odobrenih udžbenika za šk. god. 2020./2021.

Rok: 31. siječnja 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Temeljem članka 6. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, broj 116/2018.) ministrica znanosti i obrazovanja objavljuje:

JAVNI POZIV
za podnošenje prijave za odobravanje korištenja udžbenika u školi i
uvrštavanje udžbenika u Katalog odobrenih udžbenika za šk. god. 2020./2021.

Na Javni poziv moguće je podnijeti prijavu za udžbenike za sljedeće predmete i razrede usklađene s kurikulumima:

 • Hrvatski jezik (2., 3., 6. i 7. razred osnovne škole te 2. i 3. razred gimnazije i četverogodišnje odnosno 2. razred petogodišnje strukovne škole) (Narodne novine, broj 10/2019. i 29/2019.)
 • Matematika (2., 3., 6. i 7. razred osnovne škole te 2. i 3. razred gimnazije i četverogodišnje odnosno 2. razred petogodišnje strukovne škole) (Narodne novine, broj 7/2019. i 10/2019.)
 • Engleski jezik (2., 3., 6. i 7. razred osnovne škole te 2. i 3. razred gimnazije i četverogodišnje odnosno 2. razred petogodišnje strukovne škole) (Narodne novine, broj 7/2019. i 10/2019.)
 • Njemački jezik (2., 3., 6. i 7. razred osnovne škole te 2. i 3. razred gimnazije i četverogodišnje odnosno 2. razred petogodišnje strukovne škole) (Narodne novine, broj 7/2019. i 10/2019.)
 • Talijanski jezik (2., 3., 6. i 7. razred osnovne škole te 2. i 3. razred gimnazije) (Narodne novine, broj 7/2019.)
 • Francuski jezik (2., 3., 6. i 7. razred osnovne škole te 2. i 3. razred gimnazije) (Narodne novine, broj 7/2019.)
 • Latinski jezik (6. i 7. razred osnovne škole te 2. i 3. razred gimnazije) (Narodne novine, broj 7/2019.)
 • Grčki jezik (7. razred osnovne škole te 2. i 3. razred gimnazije) (Narodne novine, broj 7/2019.)
 • Priroda i društvo (2. i 3. razred osnovne škole) (Narodne novine, broj 7/2019.)
 • Priroda (6. razred osnovne škole) (Narodne novine, broj 7/2019.)
 • Biologija (8. razred osnovne škole te 2. i 3. razred gimnazije) (Narodne novine, broj 7/2019.)
 • Kemija (8. razred osnovne škole te 2. i 3. razred gimnazije) (Narodne novine, broj 10/2019.)
 • Fizika (8. razred osnovne škole te 2. i 3. razred gimnazije) (Narodne novine, broj 10/2019.)
 • Geografija (6. razred osnovne škole te 2. i 3. razred gimnazije) (Narodne novine, broj 7/2019.)
 • Povijest (6. i 7. razred osnovne škole te 2. i 3. razred gimnazije) (Narodne novine, broj 27/2019.)
 • Likovna kultura i Likovna umjetnost (6. i 7. razred osnovne škole te 2. i 3. razred gimnazije) (Narodne novine, broj 7/2019.)
 • Glazbena kultura i Glazbena umjetnost (6. i 7. razred osnovne škole te 2. i 3. razred gimnazije) (Narodne novine, broj 7/2019.)
 • Tehnička kultura (6. i 7. razred osnovne škole) (Narodne novine, broj 7/2019.)
 • Informatika (1., 2., 3., 4., 6. i 7. razred osnovne škole te 2. i 3. razred gimnazije) (Narodne novine, broj 22/2018.)
 • Etika (2. i 3. razred gimnazije) (Narodne novine, broj 10/2019.)
 • Katolički vjeronauk (2., 3., 6. i 7. razred osnovne škole te 2. i 3. razred gimnazije) (Narodne novine, broj 10/2019.)
 • Pravoslavni vjeronauk (2., 3., 6. i 7. razred osnovne škole te 2. i 3. razred gimnazije) (Narodne novine, broj 10/2019.)
 • Islamski vjeronauk (2., 3., 6. i 7. razred osnovne škole te 2. i 3. razred gimnazije) (Narodne novine, broj 10/2019.)
 • Logika (3. razred gimnazije) (Narodne novine, broj 7/2019.)
 • Sociologija (3. razred gimnazije) (Narodne novine, broj 7/2019.)
 • Psihologija (2. i 3. razred gimnazije) (Narodne novine, broj 7/2019.).

Na javni poziv moguće je podnijeti prijavu za udžbenike na jeziku i pismu nacionalnih manjina kao i za udžbenike prilagođene za učenike s teškoćama u razvoju za sve razrede i predmete za koje ne postoje adekvatni udžbenici. Moguće je podnijeti prijavu i za udžbenike za 1. i 5. razred osnovne škole odnosno 1. razred gimnazije za predmete za koje nije uvršten niti jedan udžbenik u Katalog odobrenih udžbenika u lipnju 2019. godine.

Na Javni poziv moguće je podnijeti prijavu za udžbenike za strukovne predmete usklađene s kurikulumima za programe:

 • Agrotehničar (Narodne novine, broj 85/2017.)
 • Drvodjeljski tehničar dizajner (Narodne novine, broj 85/2017.)
 • Ekološki tehničar (Narodne novine, broj 77/2017.)
 • Ekonomist (Narodne novine, broj 85/2017.)
 • Klesarski tehničar (Narodne novine, broj 58/2017.)
 • Medijski tehničar (Narodne novine, broj 82/2017.)
 • Modni tehničar (Narodne novine, broj 68/2017.)
 • Prehrambeni tehničar (Narodne novine, broj 74/2017.)
 • Prodavač (Narodne novine, broj 78/2017.)
 • Strojarski računalni tehničar (Narodne novine, broj 84/2017.)
 • Tehničar za elektroniku (Narodne novine, broj 71/2017.)
 • Tehničar geodezije i geoinformatike (Narodne novine, broj 79/2017.)
 • Tehničar za jahte i marine (Narodne novine, broj 83/2017.)
 • Tehničar modelar obuće i kožne galanterije (Narodne novine, broj 68/2017.)
 • Tehničar za mehatroniku (Narodne novine, broj 71/2017.)
 • Tehničar za poštanske i financijske usluge (Narodne novine, broj 83/2017.)
 • Tehničar za računalstvo (Narodne novine, broj 71/2017.)
 • Tehničar za vozila i vozna sredstva (Narodne novine, broj 83/2017.)
 • Web dizajner (Narodne novine, broj 85/2017.).

Na javni poziv moguće je podnijeti prijavu za udžbenike za strukovne predmete za koje ne postoje udžbenici u Katalogu odobrenih udžbenika.

Zainteresirane pravne osobe registrirane za nakladničku ili izdavačku djelatnost podnose Zahtjev za odobravanje udžbenika usklađenog s Pravilnikom o udžbeničkom standardu te članovima stručnih povjerenstava za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala (Narodne novine, broj 9/2019.) najkasnije 31. siječnja 2020. zajedno s prilozima koji su navedeni u Zahtjevu.

Zahtjev za odobrenje udžbenika na propisanom obrascu nakladnik podnosi u tiskanom i elektroničkom obliku:

 • u tiskanom obliku s propisanom dokumentacijom na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Sektor za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Služba za razvoj kurikula i udžbenike
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

Nakon zaprimanja prijave, povjerenstvo koje je imenovala ministrica znanosti i obrazovanja u roku od 90 dana donosi stručno mišljenje o usklađenosti udžbenika s predmetnim kurikulumom i Pravilnikom o udžbeničkom standardu te članovima stručnih povjerenstava za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala (Narodne novine, broj 9/2019.).

Na temelju pozitivnog mišljenja stručnog povjerenstva ministrica donosi rješenje o odobravanju korištenja udžbenika u školi i uvrštavanju udžbenika u Katalog odobrenih udžbenika.

Napomene:

Na temelju izvješća Državnog zavoda za statistiku parametar M za izračun najveće dopuštene cijene udžbenika sukladno članku 4. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu iznosi 5.553,00 kuna.

Na temelju Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 115/2016.) i Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/2017.) uz zahtjev se obvezno prilaže preslika naloga za plaćanje ili drugi dokaz uplate iznosa od 1.750,00 kuna za zahtjev za pokretanje postupka odobravanja udžbenika.

Podatci za uplatu:
Primatelj: Državni proračun RH, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
IBAN: HR1210010051863000160
Model: HR64
Poziv na broj primatelja: 5002-1222- OIB podnositelja zahtjeva
Opis plaćanja: Zahtjev za odobravanje korištenja i uvrštavanje udžbenika u Katalog

KLASA: 602-09/19-01/00101
URBROJ: 533-06-19-0001

Zagreb, 20. rujna 2019.