Javni poziv za podnošenje prijave za odobravanje korištenja udžbenika u školi i uvrštavanje udžbenika u Katalog odobrenih udžbenika

Rok: 2. travnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Temeljem članka 6. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, broj 116/2018.) Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje:

JAVNI POZIV
za podnošenje prijave za odobravanje korištenja udžbenika u školi i uvrštavanje udžbenika u Katalog odobrenih udžbenika

Na Javni poziv moguće je podnijeti prijavu za udžbenike za sljedeće predmete i razrede usklađene s kurikulumima dostupnima na poveznici:

Hrvatski jezik (1. i 5. razred osnovne škole i 1. razred gimnazije i četverogodišnje strukovne škole)
(Narodne novine, broj 10/2019.)
(Narodne novine, broj 10/2019.)

Matematika (1. i 5. razred osnovne škole i 1. razred gimnazije i četverogodišnje strukovne škole)
(Narodne novine, broj 7/2019.)
(Narodne novine, broj 10/2019.)

Engleski jezik (1. i 5. razred osnovne škole i 1. razred gimnazije i četverogodišnje strukovne škole)
(Narodne novine, broj 7/2019.)
(Narodne novine, broj 10/2019.)

Njemački jezik (1. i 5. razred osnovne škole i 1. razred gimnazije i četverogodišnje strukovne škole)
(Narodne novine, broj 7/2019.)
(Narodne novine, broj 10/2019.)

Talijanski jezik (1. i 5. razred osnovne škole i 1. razred gimnazije)
(Narodne novine, broj 7/2019.)

Francuski jezik (1. i 5. razred osnovne škole i 1. razred gimnazije)
(Narodne novine, broj 7/2019.)

Latinski jezik (5. razred osnovne škole i 1. razred gimnazije)
(Narodne novine, broj 7/2019.)

Grčki jezik (1. razred gimnazije)
(Narodne novine, broj 7/2019.)

Priroda i društvo (1. razred osnovne škole)
(Narodne novine, broj 7/2019.)

Priroda (5. razred osnovne škole)
(Narodne novine, broj 7/2019.)

Biologija (7. razred osnovne škole i 1. razred gimnazije)
(Narodne novine, broj 7/2019.)

Kemija (7. razred osnovne škole i 1. razred gimnazije)
(Narodne novine, broj 10/2019.)

Fizika (7. razred osnovne škole i 1. razred gimnazije)
(Narodne novine, broj 10/2019.)

Geografija (5. razred osnovne škole i 1. razred gimnazije)
(Narodne novine, broj 7/2019.)

Likovna kultura i Likovna umjetnost (5. razred osnovne škole i 1. razred gimnazije)
(Narodne novine, broj 7/2019.)

Glazbena kultura i Glazbena umjetnost (5. razred osnovne škole i 1. razred gimnazije)
(Narodne novine, broj 7/2019.)

Tehnička kultura (5. razred osnovne škole)
(Narodne novine, broj 7/2019.)

Informatika (5. razred osnovne škole i 1. razred gimnazije)
(Narodne novine, broj 22/2018.)

Etika (1. razred gimnazije)
(Narodne novine, broj 10/2019.)

Katolički vjeronauk (1. i 5. razred osnovne škole i 1. razred gimnazije)
(Narodne novine, broj 10/2019.)

Pravoslavni vjeronauk (1. i 5. razred osnovne škole i 1. razred gimnazije)
(Narodne novine, broj 10/2019.)

Islamski vjeronauk ( 1. i 5. razred osnovne škole i 1. razred gimnazije)
(Narodne novine, broj 10/2019.)


Na Javni poziv moguće je podnijeti prijavu za udžbenike za strukovne predmete usklađene s kurikulumima donesenim nakon zatvaranja Kataloga obveznih udžbenika:

Tehničar za brodostrojarstvo (Narodne novine, broj 113/2014.)

Tehničar zaštite prirode (Narodne novine, broj 73/2016.)

Agrotehničar (Narodne novine, broj 85/2017.) (1., 2. i 3. razred)

Drvodjeljski tehničar dizajner (Narodne novine, broj 85/2017.) (1., 2. i 3. razred)

Ekološki tehničar (Narodne novine, broj 77/2017.) (1., 2. i 3. razred)

Ekonomist (Narodne novine, broj 85/2017.) (1., 2. i 3. razred)

Klesarski tehničar (Narodne novine, broj 58/2017.) (1., 2. i 3. razred)

Medijski tehničar (Narodne novine, broj 82/2017.) (1., 2. i 3. razred)

Modni tehničar (Narodne novine, broj 68/2017.) (1., 2. i 3. razred)

Prehrambeni tehničar (Narodne novine, broj 74/2017.) (1., 2. i 3. razred)

Prodavač (Narodne novine, broj 78/2017.) (1., 2. i 3. razred)

Strojarski računalni tehničar (Narodne novine, broj 84/2017.) (1., 2. i 3. razred)

Tehničar za elektroniku (Narodne novine, broj 71/2017.) (1., 2. i 3. razred)

Tehničar geodezije i geoinformatike (Narodne novine, broj 79/2017.) (1., 2. i 3. razred)

Tehničar za jahte i marine (Narodne novine, broj 83/2017.) (1., 2. i 3. razred)

Tehničar modelar obuće i kožne galanterije (Narodne novine, broj 68/2017.) (1., 2. i 3. razred)

Tehničar za mehatroniku (Narodne novine, broj 71/2017.) (1., 2. i 3. razred)

Tehničar za poštanske i financijske usluge (Narodne novine, broj 83/2017.) (1., 2. i 3. razred)

Tehničar za računalstvo (Narodne novine, broj 71/2017.) (1., 2. i 3. razred)

Tehničar za vozila i vozna sredstva (Narodne novine, broj 83/2017.) (1., 2. i 3. razred)

Web dizajner (Narodne novine, broj 85/2017.) (1., 2. i 3. razred)


Na javni poziv moguće je podnijeti prijavu za udžbenike za predmete koji su obuhvaćeni izmjenom i dopunom kurikuluma:

Izmjene i dopune strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije pomorski nautičar: link

Izmjene i dopune strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege: link

Nastavni plan i program za zanimanje grafički tehničar pripreme, prilagođeni program za učenike s teškoćama: link


Na javni poziv moguće je podnijeti prijavu za udžbenike na jeziku i pismu nacionalnih manjina kao i za udžbenike prilagođene za učenike s teškoćama za sve razrede i predmete gdje ne postoje adekvatni udžbenici.

Zainteresirane pravne osobe registrirane za nakladničku ili izdavačku djelatnost podnose Zahtjev za odobravanje udžbenika usklađenog s Pravilnikom o udžbeničkom standardu te članovima stručnih povjerenstava za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala (Narodne novine, broj 9/2019.) najkasnije 2. travnja 2019. zajedno s prilozima koji su navedeni u Zahtjevu.

Zahtjev za odobrenje udžbenika na propisanom obrascu nakladnik podnosi u tiskanom i elektroničkom obliku:

• u tiskanom obliku s propisanom dokumentacijom na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Sektor za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Služba za razvoj kurikula i udžbenike
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

• e-poštom na adresu udzbenici@mzo.hr.

Nakon zaprimanja prijave, povjerenstvo koje je imenovala ministrica znanosti i obrazovanja, u roku od 60 dana donosi stručno mišljenje o usklađenosti udžbenika s predmetnim kurikulumom i Pravilnikom o udžbeničkom standardu te članovima stručnih povjerenstava za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala (Narodne novine, broj 9/2019.).

Na temelju pozitivnog mišljenja stručnog povjerenstva ministrica donosi rješenje o odobravanju korištenja udžbenika u školi i uvrštavanju udžbenika u Katalog odobrenih udžbenika.

Napomene:

Na temelju izvješća Državnog zavoda za statistiku parametar M za izračun najveće dopuštene cijene udžbenika sukladno članku 4. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu iznosi 5.582,00 kuna.

Na temelju Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 115/2016.) i Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/2017.) uz zahtjev se obvezno prilaže preslika naloga za plaćanje ili drugi dokaz uplate iznosa od 1.750,00 kuna za zahtjev za pokretanje postupka odobravanja udžbenika.

Podatci za uplatu:

Primatelj: Državni proračun RH, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
IBAN: HR1210010051863000160
Model: HR64
Poziv na broj primatelja: 5002-1222- OIB podnositelja zahtjeva
Opis plaćanja: Zahtjev za odobravanje korištenja i uvrštavanje udžbenika u Katalog

KLASA: 602-09/19-01/00002
URBROJ: 533-06-19-0001

Zagreb, 1. veljače 2019.