Javni poziv za predlaganje članova stručnih povjerenstava za prosudbu udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za osnovnu i srednju školu

19. listopada 2018.

Na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (NN, broj 150/2011., 12/2013., 93/2016. i 104/16.) a u svezi sa Zakonom o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (NN, broj 27/2010., 55/2011.), ministar znanosti i obrazovanja upućuje

JAVNI POZIV
na predlaganje članova stručnih povjerenstava za prosudbu
udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za osnovnu i srednju školu

Pozivaju se odgojno-obrazovne i znanstvene ustanove, stručne udruge i stručni djelatnici (pojedinci) u obrazovanju i znanosti da predlože članove stručnih povjerenstava za prosudbu udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za osnovnu i srednju školu. Prijaviti se mogu i stručnjaci pojedinci.

Zadaća je stručnih povjerenstava prosuđivanje znanstvene utemeljenosti udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava, njihovo metodičko rješenje i primjenjivost u nastavi te usklađenost s Udžbeničkim standardom i nacionalnim i posebnim kurikulumom.

Za članove stručnih povjerenstava mogu biti predloženi stručnjaci za pojedine nastavne predmete odnosno za nastavna područja u osnovnim i srednjim školama, znanstvenici, metodičari i učitelji ili nastavnici s najmanje pet godina iskustva u nastavi (znanstvenici ili nastavnici iz prakse - nastavnici mentori ili nastavnici savjetnici).

Članom stručnog povjerenstva ne može biti osoba koja je u sukobu interesa, dakle, osoba koja je autor ili suautor nekog od odobrenih udžbenika odnosno dopunskoga nastavnog sredstva ili udžbenika odnosno dopunskoga nastavnog sredstva koji je u postupku odobrenja te rodbinski ili poslovno povezana s autorom, odnosno rodbinski ili poslovno povezana s bilo kojim nakladnikom udžbenika odnosno dopunskoga nastavnog sredstva.

U skladu sa Zakonom o udžbenicima za osnovnu i srednju školu ministar znanosti i obrazovanja imenovat će, između predloženih kandidata, članove stručnih povjerenstava za nastavne predmete odnosno nastavna područja ovisno o vrsti i namjeni udžbenika.

Prijedlog kandidata za člana stručnog povjerenstva treba sadržavati: ime i prezime, zanimanje, znanstveno zvanje, naziv i mjesto rada, adresu stanovanja i broj telefona (po mogućnosti i mobilnog telefona), te kratak pregled dosadašnjeg rada i postignuća u nastavnom predmetu ili području za koje se predlaže.

Ispunjeni Obrazac prijave dostavite na adresu:

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Sektor za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Služba za razvoj kurikula i udžbenike
(prijava člana stručnog povjerenstva za prosudbu udžbenika)
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

ili e-mail udzbenici@mzo.hr