Javni poziv za predlaganje članova stručnih povjerenstava za prosudbu udžbenika za osnovnu i srednju školu za šk. god. 2024./2025.

Rok: 1. lipnja 2024.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje Javni poziv za predlaganje članova stručnih povjerenstava za prosudbu udžbenika za osnovnu i srednju školu za šk. god. 2024./2025.
Zainteresirani kandidati mogu podnijeti svoje prijave na elektroničkom obrascu koji se nalazi na poveznici:
https://forme.mzo.hr/hr/obrazac/obrazac-za-prijavu-clana-strucnoga-povjerenstva-za-prosudbu-udzbenika.

Rok za podnošenje prijava je 1. lipnja 2024. godine.
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 023-02/24-06/00009
URBROJ: 533-06-24-0001
Zagreb, 22. ožujka 2024.
 
Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/2019.), a u svezi sa Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, broj 116/2018. i 85/2022.), Ministarstvo znanosti i obrazovanja upućuje
 
JAVNI POZIV
za predlaganje članova stručnih povjerenstava za prosudbu udžbenika
za osnovnu i srednju školu za šk. god. 2024./2025.
 
Pozivamo učitelje, nastavnike, znanstvenike i metodičare da se jave na Javni poziv za predlaganje članova stručnih povjerenstava za prosudbu udžbenika za osnovnu i srednju školu za šk. god. 2024./2025.
 
U skladu s Javnim pozivom za podnošenje prijava za odobravanje korištenja udžbenika u školi i uvrštavanje udžbenika u Katalog odobrenih udžbenika za šk. god. 2024./2025. od 11. prosinca 2023. godine prijave se podnose isključivo za prosudbu udžbenika:
 
  • na jeziku i pismu nacionalnih manjina
  • prilagođenih za učenike s teškoćama u razvoju te za darovite učenike za sve razrede i predmete za koje ne postoje odgovarajući udžbenici
  • za strukovne predmete u strukovnim programima za koje ne postoje udžbenici u Katalozima odobrenih udžbenika iz 2014., 2019., 2020., 2021., 2022. i 2023. godine.
 
Zadaća stručnih povjerenstava je prosuđivanje znanstvene utemeljenosti udžbenika, njihovo metodičko rješenje i primjenjivost u nastavi te usklađenost s predmetnim kurikulumom i međupredmetnim temama te Pravilnikom o udžbeničkom standardu te članovima stručnih povjerenstava za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala (Narodne novine, broj 9/2019.).
 
Članovi stručnih povjerenstava mogu biti stručnjaci za pojedine nastavne predmete, odnosno za nastavna područja u osnovnim i srednjim školama, znanstvenici, metodičari i učitelji ili nastavnici s najmanje pet godina iskustva u nastavi.
 
Članom stručnog povjerenstva ne može biti osoba koja je u sukobu interesa, dakle osoba koja je autor ili suautor nekog od odobrenih udžbenika ili udžbenika koji je u postupku odobrenja te rodbinski ili poslovno povezana s autorom, odnosno bilo kojim podnositeljem zahtjeva za uvrštenje udžbenika u Katalog odobrenih udžbenika.
 
U skladu sa Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu ministar znanosti i obrazovanja imenovat će, između prijavljenih kandidata, članove stručnih povjerenstava za nastavne predmete, odnosno nastavna područja ovisno o vrsti i namjeni udžbenika.
 
Prijava kandidata za člana stručnog povjerenstva treba sadržavati: ime i prezime, zanimanje, znanstveno zvanje, naziv i mjesto rada, adresu stanovanja i broj telefona (po mogućnosti i mobilnog telefona) te ostale podatke tražene u obrascu.
 
Online obrazac za prijavu člana stručnog povjerenstva nalazi se na:
https://forme.mzo.hr/hr/obrazac/obrazac-za-prijavu-clana-strucnoga-povjerenstva-za-prosudbu-udzbenika.
 
Potpisanu izjavu o sprečavanju sukoba interesa i kratki pregled rada potrebno je dostaviti na adresu elektroničke pošte:
prosudba-udzbenika@mzo.hr.
 
Javni poziv za predlaganje članova stručnih povjerenstava za prosudbu udžbenika za osnovnu i srednju školu otvoren je do 1. lipnja 2024. godine.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs