Javni poziv za predlaganje kandidata za članove matičnih odbora

Rok: 16. veljače 2024. do 16 sati

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 602-04/24-08/00003
URBROJ: 533-03-24-0001
Zagreb, 15. siječnja 2024. godine
 
Na temelju članka 92. stavka 3. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje 
 
JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE MATIČNIH ODBORA 
 
I.
 
Matični odbor je stručno tijelo Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj (u daljnjem tekstu: Nacionalno vijeće) koje se osniva za jedno ili više znanstvenih, umjetničkih, i interdisciplinarnih polja, a utvrđuje:
 
 • ispunjava li nastavnik, odnosno znanstvenik u postupku zapošljavanja na slobodno radno mjesto te izbora u naslovnog nastavnika, odnosno znanstvenika na sveučilištu, fakultetu, umjetničkoj akademiji i znanstvenom institutu Nacionalne sveučilišne, znanstvene i umjetničke kriterije 
 • utvrđuje ispunjava li nastavnik, odnosno znanstvenik Nacionalne sveučilišne, znanstvene i umjetničke kriterije pri izboru na više radno mjesto, odnosno pri reizboru na postojeće radno mjesto na sveučilištu, fakultetu, umjetničkoj akademiji i znanstvenom institutu  predlaže Nacionalnom vijeću znanstvene i umjetničke elemente Nacionalnih sveučilišnih, znanstvenih i umjetničkih kriterija 
 • predlaže Nacionalnom vijeću popis domaćih znanstvenih časopisa, koji su kvalitetom izjednačeni s uglednim međunarodnim znanstvenim časopisima za pojedino znanstveno područje i polje, relevantnih za izbor na znanstveno-nastavno, znanstveno i nastavno radno mjesto na sveučilištu, fakultetu, umjetničkoj akademiji i znanstvenom institutu te odgovarajuću umjetničku djelatnost relevantnu za izbor na umjetničko-nastavno radno mjesto te 
 • razmatra pitanja važna za pojedino znanstveno ili umjetničko područje i polje.
 
II.
 
Matični odbor sastoji se od devet članova. 
 
Članovi matičnog odbora imenuju se na četiri godine iz reda redovitih profesora, redovitih profesora u trajnom izboru, znanstvenih savjetnika i znanstvenih savjetnika u trajnom izboru u odgovarajućem polju.  
 
Za pojedino znanstveno odnosno umjetničko polje član matičnog odbora može biti osoba kojoj je dodijeljen počasni naslov professor emeritus, odnosno znanstvenik emeritus, a bila je zaposlena na znanstveno-nastavnome ili umjetničko-nastavnome radnome mjestu redovitog profesora u trajnom izboru odnosno na znanstvenome radnome mjestu znanstvenog savjetnika u trajnom izboru. 
 
Nacionalno vijeće imenuje članove matičnih odbora vodeći računa da većinu članova čine redoviti profesori i redoviti profesori u trajnom izboru.
 
III.
 
Iznimno od stavka II. ovog Javnog poziva, za matični odbor za Interdisciplinarno područje znanosti, polje Sigurnosne i obrambene znanosti, član matičnog odbora može biti i osoba koja je zaposlena na radnome mjestu redovitog profesora, redovitog profesora u trajnom izboru, znanstvenog savjetnika i znanstvenog savjetnika u trajnom izboru u srodnom polju iz područja društvenih, tehničkih ili prirodnih znanosti. 
 
IV.
 
Član matičnog odbora ne može biti član Nacionalnog vijeća, čelnik visokog učilišta i znanstvenog instituta.
 
V.
 
Kandidate za članove matičnih odbora predlažu Rektorski zbor Republike Hrvatske, sveučilišta, fakulteti, umjetničke akademije i javni znanstveni instituti. 
 
Kandidati za članove matičnih odbora predloženi od strane sveučilišta, fakulteta, umjetničkih akademija i javnih znanstvenih instituta moraju biti usvojeni od strane senata sveučilišta, fakultetskog odnosno akademijskog vijeća ili znanstvenog vijeća. 
 
VI.
 
U skladu s Pravilnikom o ustroju, nadležnosti i načinu rada matičnih odbora (Narodne novine, broj 3/24) predlažu se kandidati za sljedeće matične odbore:
 
Područje prirodnih znanosti
 • polje biologije
 • polja fizike i geofizike
 • polja geografije i geologije 
 • polje kemije
 • polje matematike
 • polje interdisciplinarne prirodne znanosti

Područje tehničkih znanosti
 • polja arhitekture i urbanizma, geodezije i građevinarstva
 • polja elektrotehnike, računarstva i temeljne tehničke znanosti
 • polja kemijskog inženjerstva, rudarstva, nafte i geološkog inženjerstva, metalurgije, tekstilne tehnologije i grafičke tehnologije
 • polja strojarstva, brodogradnje, tehnologije prometa i transporta, zrakoplovstva, raketne i svemirske tehnike

Područje biomedicine i zdravstva
 • polja temeljnih medicinskih znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne medicine i farmacije
 • polje veterinarske medicine

Područje biotehničkih znanosti
 • polja poljoprivrede, šumarstva, drvne tehnologije, biotehnologije, prehrambene tehnologije i nutricionizma
 
Područje društvenih znanosti
 • polje ekonomije
 • polja informacijskih i komunikacijskih znanosti
 • polje pedagogije
 • polja edukacijsko-rehabilitacijske znanosti i logopedije 
 • polje kineziologije
 • polja politologije, sociologije, demografije, socijalne djelatnosti 
 • polje prava
 • polje psihologije
 
Područje humanističkih znanosti
 • polja filozofije i teologije i religijske znanosti
 • polja filologije i kroatologije
 • polja povijesti, povijesti umjetnosti, znanosti o umjetnosti, arheologije, etnologije i antropologije
 
Umjetničko područje
 • dijelovi umjetničkog područja kazališne umjetnosti (scenske i medijske umjetnosti) i filmske umjetnosti (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika) 
 • dio umjetničkog područja glazbene umjetnosti
 • dio umjetničkog područja likovne umjetnosti
 • dijelovi umjetničkog područja primijenjene umjetnosti te plesne umjetnosti i umjetnost pokreta
 • dijelovi umjetničkog područja arhitekture, dizajna i književnosti
 
Interdisciplinarno znanstveno područje 
 • polje obrazovne znanosti
 • polje sigurnosne i obrambene znanosti 
 • jedan matični odbor za različita znanstvena područja i polja
 
Umjetničko interdisciplinarno područje znanosti i umjetnosti
 • jedan matični odbor.
 
VII.
 
Prijedlozi kandidata za članove matičnih odbora podnose se putem elektroničkog obrasca za predlaganje kandidata za članove matičnih odbora koji je dostupan na ovoj poveznici.
 
U elektroničkom obrascu potrebno je ispuniti sva polja, učitati akt kojim predlagatelj predlaže kandidata, dokaz o izboru na znanstveno, znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno radno mjesto odnosno dokaz o statusu professora emeritusa ili znanstvenika emeritusa i životopis. 
 
Nakon ispunjavanja obrasca i klikom na gumb „Pošalji“ obrazac će biti proslijeđen i pohranjen u elektroničku bazu Ministarstva znanosti i obrazovanja. Obavijest o ispunjenom i predanom obrascu bit će poslana i na adresu e-pošte kandidata koja je navedena u obrascu.
 
Za sve upite i pomoć možete se obratiti na adresu elektroničke pošte:
maticni_odbori@mzo.hr.
 
VIII.
 
Javni poziv za predlaganje kandidata za članove matičnih odbora otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.
 
Prijedlozi se dostavljaju u roku od 30 dana od dana objave, zaključno s 16. veljače 2024. do 16 sati. Zakašnjeli prijedlozi neće se razmatrati.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs