Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj

Rok: 28. studenoga 2022.

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
 
objavljuje
 
JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za članove Nacionalnog vijeća
za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj
 
I. Na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, br. 119/22) - u daljnjem tekstu: Zakon, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Javni poziv u svrhu predlaganja kandidata za članove Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj (u daljnjem tekstu: Nacionalno vijeće).
 
II. Nacionalno vijeće sastoji se od 15 članova, od kojih su četiri znanstvena savjetnika ili znanstvena savjetnika u trajnom izboru, sedam redovitih profesora ili redovitih profesora u trajnom izboru, od kojih je najmanje jedan iz umjetničkog područja, dva profesora stručnog studija ili profesora stručnog studija u trajnom izboru te dvije osobe iz područja poduzetništva. Članovi Nacionalnog vijeća imenovani temeljem ovog javnog poziva ždrijebom će odlučiti za kojih će sedam članova mandat trajati dvije godine, dok će ostalim članovima mandat trajati četiri godine.
 
III. Kandidate za članove Nacionalnog vijeća iz reda znanstvenih savjetnika i znanstvenih savjetnika u trajnom izboru predlažu javni znanstveni instituti. Kandidate za članove Nacionalnog vijeća iz reda redovitih profesora i redovitih profesora u trajnom izboru predlažu Rektorski zbor Republike Hrvatske, sveučilišta, fakulteti i umjetničke akademije. Kandidate za članove Nacionalnog vijeća iz reda profesora stručnog studija i profesora stručnog studija u trajnom izboru predlaže Zbor veleučilišta Republike Hrvatske. Kandidate za članove Nacionalnog vijeća iz reda poduzetnika predlažu reprezentativne udruge poslodavaca.
 
IV. Član Nacionalnog vijeća ne može biti državni dužnosnik, čelnik tijela državne uprave, čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, čelnik visokog učilišta ili znanstvenog instituta niti osnivač ili čelnik osnivača visokog učilišta ili znanstvenog instituta.
 
V. Kandidate za članove Nacionalnog vijeća sukladno članku 88. stavku 3. Zakona utvrđuje Vlada Republike Hrvatske. Popis kandidata koji udovoljavaju uvjetima javnog poziva, s priloženim životopisom, objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva. Članove Nacionalnog vijeća na prijedlog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora, vodeći računa o razmjernoj zastupljenosti znanstvenih područja i umjetničkog područja, imenuje Hrvatski sabor. 
 
VI. Prijedlozi kandidata za članove Nacionalnog vijeća, uz koje je obvezno priložiti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz točke II. ovoga Poziva, podnose se u tiskanom obliku, do 28. studenoga 2022. godine, na sljedeću adresu: 
 
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA 
10000 Zagreb, Donje Svetice 38
 
 
s naznakom „Prijedlog kandidata za članove Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj