Javni poziv za sudjelovanje u projektu Biosigurnost i biozaštita - školska godina 2022./2023.

Rok za prijavu je 15. srpnja  2022. u 23:59.


Izbijanjem pandemije virusa SARS-CoV-2 uočena je važnost dodatne edukacije učenika, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika o navedenom problemu. Važnost promicanja vrijednosti očuvanja ljudskoga zdravlja i prevencije zaraznih bolesti bio je glavni poticaj za pokretanje ovoga projekta kako bi se u osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj uvelo poučavanje o sadržajima vezanima uz biosigurnost i biozaštitu. Nositelji projekta su Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Akademija medicinskih znanosti Hrvatske  i OŠ Vijenac, Osijek. Voditeljica projekta je prof. dr. sc. Alemka Markotić, dr. med., mr. sc. Maja Kassa, prof. Nacionalni koordinator,  za osnovne škole nacionalni koordinator je Andreja Dorić iz Osnovne škole Darda, a za srednje škole Karmela Karmela Brčić Đapić, prof. Stručni suradnici u projektu su: dr. sc. Ivan Christian Kurolt, mag. mol. bio., Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, izv. prof. dr. sc. Tatjana Vilibić-Čavlek,  prim. dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, dr. med., Anamarija Škoda, dr. med.  iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,  Marina Ništ, prof., viša savjetnica iz Agencije za odgoj i obrazovanje,  Vesna Vrbošić, prof. iz OŠ Vijenac i  Dinko Kralik, dr. vet. med. iz Poljoprivredno-veterinarske škole, Osijek,

Tijekom školske godine 2021./2022. godine projekt je uspješno proveden u 329 osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj.

Glavni ciljevi projekta su upoznavanje učenika s važnošću stručnoga, znanstvenoga, globalnoga i osobnoga pristupa u sprječavanju širenja zaraznih bolesti; upoznavanje s opasnim uzročnicima i njihovim načinom djelovanja; usvajanje odgovornoga ponašanja prema vlastitome i tuđem zdravlju u školi, obiteljskome domu, društvu i okolišu; analiziranje potencijalnih opasnosti biougroze i načina prevencije; osposobljavanje učenika za prosuđivanje i vrednovanje informacija u javnom medijskom prostoru; popularizacija znanosti i istraživanja u STEM području kroz učenički istraživački rad; razvijanje interesa za znanost i istraživanje; razvijanje suradničkoga odnosa među učenicima te učenicima i mentorima; razvijanje i usavršavanje digitalnih kompetencija kroz izradu digitalnih video i audiomaterijala; poticanje komunikacijskih i prezentacijskih vještina; stručno usavršavanje učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Projekt se provodi u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj u okviru izvannastavne aktivnosti Biosigurnost i biozaštita sa planiranih 35 nastavnih sati godišnje. Namijenjen je kombiniranim skupinama učenika od 5.-8. razreda osnovne škole s fondom sati od 35 ili 70. Učenici pod mentorstvom svojih učitelja mentora obrađuju sadržaje učenja i ostvaruju ishode učenja planirane Kurikulumom  Biosigurnost i biozaštita u osnovnim i srednjim školama.

Planirane ishode učenici ostvaruju istraživačkim radom, problemskom nastavom,  rješavanjem problema, praktičnim radom, unoseći, obrađujući i analizirajući podatke dobivene istraživanjem, izrađujući plakate i prezentacije, sudjelovanjem u raspravama kreativno se izražavajući, rješavanjem kvizova i ostalim metodičkim postupcima i aktivnostima kojima se ostvaruje aktivno učenje.

Smotra Biosigurnost i biozaštita se nalazi su sklopu službenih natjecanja i smotri u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje.

Stručna usavršavanja učitelja i nastavnik uvrštena su Katalog stručnog usavršavanja Agencije za odgoj i obrazovanje.

Na digitalnoj platformi su za svaki nastavni sat pripremljeni i ponuđeni nastavni sadržaji i materijali potrebni za rad učenika, učitelja i nastavnika, a u pripremi su i tiskani priručnici za sve tri razine poučavanja.

Pozivamo učitelje i nastavnike Biologije te učitelje i nastavnike ostalih predmeta koji pripadaju STEM području kao i zainteresirane stručne suradnike koji žele sudjelovati u projektu Biosigurnost i biozaštita u osnovnim i srednjim školama da se jave na navedeni javni poziv.

Projekt ima suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za provođenje u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj i pozitivno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje.

Webinar o Projektu biosigurnost i biozaštita će se održati 29. lipnja u 10.00 sati.

Prijavu je potrebno izvršiti na poveznici.

Rok za prijavu je 15. srpnja  2022. u 23:59.

Mrežna stranica projekta na kojoj možete vidjeti na poveznici.

Dodatna pitanja možete uputiti na adresu elektroničke pošte: biosigurnost@gmail.com.

Prijava na Javni poziv dostupna je na poveznici:

Osnovne škole:
Prijavni obrazac

Srednje škole:
Prijavni obrazac

NAPOMENA:
Osobni podatci učitelja i stručnih suradnika obradit će se isključivo u svrhu provedbe Javnoga poziva za sudjelovanje u pilot-projektu Biosigurnost i biozaštita kao izvannastavne aktivnosti u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2021./2022.  sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679).

prof. dr. sc. Alemka Markotić, dr. med.                                                  
Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“,                                                                               
Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu
Voditeljica projekta

mr. sc. Maja Kassa, prof.
Osnovna škola Vijenac, Osijek
Nacionalni koordinator

doc. dr. sc. Ljiljana Žmak, dr. med.
Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu
Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Karmela Đapić, prof.
Nadbiskupska klasična gimnazija s pravom javnosti, Zagreb
Nacionalni koordinator za srednje škole

Andreja Dorić, prof.
OŠ Darda, Darda
Nacionalni koordinator za osnovne škole