Javni poziv za vanjske procjenitelje prijava u sklopu ograničenoga Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Vrhunska istraživanja znanstvenih centara izvrsnosti"

Rok: 15. veljače 2017.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja rapisuje ovaj poziv u svrhu ocjenjivanja projektnih prijedloga pristiglih na ograničeni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Vrhunska istraživanja znanstvenih centara izvrsnosti". Cilj ovoga ograničenog poziva je ulaganje u vrhunska/granična (cutting-edge) istraživanja znanstvenih centara izvrsnosti (u tekstu: ZCI) kojim će se osigurati dugoročno financiranje za provođenje izvrsnih istraživačkih projekata zbog povećanja znanstvene kvalitete i produktivnosti, ukupne kvalitete sektora istraživanja, razvoja i inovacija Republike Hrvatske. Ovim projektima  potiče se uključivanje hrvatskih istraživača u Europski istraživački prostor te se potiče umrežavanje i vidljivost rezultata provedenih istraživanja.

Drugim riječima, svrha rada ZCI-ja jest unaprijediti hrvatsku znanost i pojačati suradnju s privatnim sektorom u svrhu razvoja inovacija kao važnih preduvjeta za održivi gospodarski rast. ZCI će omogućiti sudjelovanje hrvatskih istraživača u istraživačkim programima Europske unije i drugim međunarodnim programima. ZCI će ponuditi dodanu znanstvenu kvalitetu koja je iznad individualnih znanstvenih rezultata jer na jednome mjestu okupljaju interdisciplinarnu mrežu inovativnih znanstvenika i znanstvenih timova koji sustavno provode istraživanje na temama iznimno važnim za znanost i društvo. Misija ZCI-ja je znanstvenim istraživanjima i njihovom mogućom primjenom pomicati granice istraživanja, razvoja i znanja općenito, a koje će povećati i/ili unaprijediti međunarodnu vidljivost i prepoznatljivost hrvatske znanstvene zajednice te koristiti razvoju gospodarstva i društva u cjelini.

S obzirom na to da su ZCI već bili podvrgnuti neovisnoj međunarodnoj evaluaciji znanstvenih prijedloga projekta (Faza 1 - postupak osnivanja ZCI-ja) koje sad prijavljuju na financiranje iz strukturnih fondova (Faza 2), u novome projektnom prijedlogu prijavitelji moraju projektnu prijavu temeljiti na prijedlogu znanstvenoga projekta ZCI-ja iz faze 1. Tijekom evaluacije u fazi 2 potencijalni vanjski procjenitelji ocjenjivat će relevantnost planiranih istraživanja ZCI-ja u odnosu na strateške ciljeve sukladno kriterijima poziva, dizajn predloženoga projekta s obzirom na strukturu upravljanja ZCI-jem (management), plan implementacije i ukupni financijski plan za planirana istraživanja ZCI-ja, inovativnost i kompetitivnost predloženih istraživanja te dugoročnu održivost ZCI-ja.