Natječaj za prijavu znanstveno-istraživačkih projekata u okviru hrvatsko-izraelske znanstveno-tehnološke suradnje

Rok: 12. rujna 2023. godine do 15:00 sati

Na temelju Radnog programa znanstvene i tehnološke suradnje između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti i tehnologije Države Izrael, potpisanog 29. svibnja 2018. godine u Jeruzalemu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Ministarstvo inovacija, znanosti i tehnologije Države Izrael objavljuju Natječaj za prijavu znanstveno-istraživačkih projekata u okviru hrvatsko-izraelske znanstveno-tehnološke suradnje.

Tekst natječaja, kao i prijavni obrazac, nalaze se u privitku.

Natječajna dokumentacija treba biti dostavljena na engleskome jeziku u elektroničkome obliku na e-mail: silvana.siebert@mzo.hr, do 12. rujna 2023. godine do 15:00 sati, a jedan tiskani primjerak do istog datuma na adresu:
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
Samostalni sektor za koordinaciju europskih poslova i međunarodne suradnje
Donje Svetice 38
10 000 ZAGREB,
uz naznaku: “Natječaj za hrvatsko-izraelske projekte“.

Dodatne informacije možete dobiti na e-mail: silvana.siebert@mzo.hr