Natječaj za stipendije Vlade Narodne Republike Kine u sklopu stipendijskoga programa „YES CHINA“ za diplomski studij u akademskoj godini 2020./2021.

Rok: 15. svibnja 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencija za mobilnost i programe Europske unije, u suradnji s Veleposlanstvom Narodne Republike Kine u Republici Hrvatskoj, pozivaju na podnošenje prijava na Natječaj za dodjelu stipendija Vlade Narodne Republike Kine za diplomski studij u akademskoj godini 2020./2021.
 
Stipendije za diplomske (master) studije u trajanju od jedne akademske godine dodjeljuju se u sklopu stipendijskoga programa Vlade Narodne Republike Kine pod nazivom „Scholarship for Youth of Excellence Scheme of China - Master Program (YES CHINA)” za boravak na nekom od sedam kineskih sveučilišta koja sudjeluju u programu.
 
Pravo prijave imaju diplomirani (minimalno BA) kandidati, s najmanje tri godine odgovarajućega radnog iskustva, rođeni nakon 1. rujna 1975. godine.
 
Stipendije su namijenjene znanstveno-nastavnom osoblju s visokih učilišta i znanstveno-istraživačkih instituta i rukovoditeljima u javnoj upravi u tijelima državne i javne službe.
 
Prije podnošenja prijave svi kandidati moraju se registrirati on-line na mrežnim stranicama portala Study in China.
 
Prijava za stipendiju treba sadržavati sljedeće dokumente dostavljene u jednom (1) primjerku na engleskom jeziku:
 
 1. otisnut, ispunjen i potpisan on-line obrazac - kineski prijavni obrazac koji je dostupan ovdje;
 2. otisnut, ispunjen te potpisan on-line obrazac na hrvatskome jeziku dostupan ovdje;
 3. plan studija ili istraživanja na engleskome jeziku (minimalno 500 riječi);
 4. ovjerena preslika diplome preddiplomskoga (BA) studija na engleskome jeziku ili preslika originala na hrvatskome jeziku i ovjereni prijevod na engleskome jeziku;
 5. prijepis ocjena preddiplomskoga (BA) studija na engleskome jeziku ili preslika originala na hrvatskome jeziku i ovjereni prijevod na engleskome jeziku;
 6. dva pisma preporuke od poslodavca i/ili profesora s matičnoga visokog učilišta, na engleskome jeziku (pismo preporuke treba sadržavati adresu elektroničke pošte i broj telefona autora preporuke);
 7. dokaz o znanju engleskoga jezika;
 8. preslika ispunjenoga obrasca o zdravstvenom stanju na engleskome jeziku koji je dostupan na mrežnoj stranici Kineskog vijeća za dodjelu stipendija ili portalu Study in China (originalni primjerak obrasca ne prilaže se prijavnoj dokumentaciji, nego se predaje nakon dolaska na sveučilište u NR Kini);
 9. preslika putovnice;
 10. potvrda o odgovarajućem radnom iskustvu (najmanje tri godine);
 11. životopis na engleskome jeziku u Europass formatu; 
 12. preslika domovnice na hrvatskome jeziku (neovjerena).
 
Svi dokumenti koji nisu u izvorniku na engleskome jeziku trebaju biti dostavljeni u obliku ovjerenoga prijevoda na engleski jezik, osim domovnice koja može biti na hrvatskome jeziku.
 
Dobitnici stipendije naknadno će trebati dostaviti originalne dokumente na uvid.
 
Rok za podnošenje prijave na natječaj za stipendiju je 15. svibnja 2020. godine.
 
Prijave, s potpunom dokumentacijom na engleskom jeziku, se šalju poštom na adresu:
 
AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Frankopanska ulica 26, 10 000 Zagreb,
s naznakom: 'Za stipendije YES CHINA Vlade NR Kine'.
 
Pravo prijave imaju kandidati koji nisu bili dobitnici stipendije Vlade Narodne Republike Kine.
 
Detaljne informacije o stipendijama NR Kine nalaze se na mrežnoj stranici Kineskog vijeća za dodjelu stipendija.
 
Korisne informacije te odgovore na često postavljena pitanja možete pronaći ovdje.
 
Upiti se šalju na e-mail adresu: bilaterala@mobilnost.hr
 
Odjel za visoko obrazovanje koji djeluje pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije obrađuje Vaše navedene osobne podatke u svrhu prijave na natječaj Narodne Republike Kine u sklopu stipendijskog programa „YES CHINA“ za diplomski studij u akademskoj godini 2020./2021. Više o obradi Vaših osobnih podataka možete pročitati u Općoj obavijesti o obradi osobnih podataka dostupnoj ovdje