Natječaj za sufinanciranje hrvatsko-kineskih znanstveno-istraživačkih projekata za razdoblje 2025. - 2026.

Rok: 16. rujna 2024.

Na temelju Ugovora o suradnji u području znanosti i tehnologije između Republike Hrvatske i Narodne Republike Kine, potpisanog u Pekingu 11. lipnja 1994. godine, te Protokola 10. zasjedanja hrvatsko-kineskog Povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju, potpisanog u Zagrebu i Pekingu u srpnju 2023. godine, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih Republike Hrvatske objavljuje
 
NATJEČAJ 
ZA SUFINANCIRANJE HRVATSKO-KINESKIH
ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA
ZA RAZDOBLJE 2025. - 2026.
 
Uvjeti prijave
 
Natječaj se raspisuje za sufinanciranje troškova putovanja i boravaka hrvatskih i kineskih znanstvenika u cilju provođenja zajedničkih projekata iz sljedećih zajednički dogovorenih prioritetnih područja: 
 
 • javno zdravstvo;
 • zelena energija;
 • informacijske tehnologije;
 • zaštita okoliša;
 • veterinarska medicina.
 
Pravo prijave na natječaj imaju znanstvenici zaposleni na sveučilištima, akademijama, veleučilištima i drugim javnim znanstvenim i istraživačkim ustanovama. 
 
Preduvjet za prijavu je definiran znanstveno-istraživački projekt na kojemu namjeravaju surađivati znanstvenici obiju zemalja. 
 
Prihvatljivi prijavitelj iz RH mora u trenutku prijave imati aktivan znanstveno-istraživački projekt (kao voditelj ili suradnik uz suglasnost voditelja) kojeg financira središnje nacionalno tijelo za financiranje znanstvenih projekata ili projekt financiran iz europskih strukturnih i investicijskih fondova ili okvirnog programa Europske unije za istraživanje i inovacije ili projekt financiran iz sredstava matične ustanove. Prijavi je potrebno priložiti dokument koji to dokazuje (npr. obavijest o prihvaćanju projekta, izjava voditelja, potvrda ustanove).
 
Prijavitelj, a ujedno i voditelj bilateralnoga projekta u RH, u trenutku prijave mora imati:
 
 • doktorat znanosti
 • najmanje znanstveno radno mjesto znanstvenoga suradnika ili znanstveno-nastavno radno mjesto docenta ili nastavno radno mjesto profesora stručnog studija.
 
Minimalan broj suradnika na projektu s hrvatske strane, uključujući voditelja, je dva, a maksimalan četiri. U sklopu ovog natječaja moguće je sudjelovanje u samo jednom projektu (ili kao voditelj ili kao suradnik).
 
Sufinanciranje projekata
 
Sredstva koja u sklopu ovog natječaja dodjeljuju hrvatska i kineska strana predstavljaju dodatnu financijsku pomoć znanstveno-istraživačkim ekipama koja je namijenjena isključivo pokrivanju troškova putovanja i boravaka istraživača. Troškove putovanja snosi zemlja pošiljateljica, a troškove boravka (smještaj i dnevnice te putne troškove na svom teritoriju potrebne za realizaciju suradnje na odobrenom projektu) zemlja primateljica. 
 
Maksimalni ukupni odobreni iznos po projektu s hrvatske strane je 8.000,00 eura godišnje.
 
Predviđeno trajanje projekata je dvije godine, a uvjet za dodjelu financijskih sredstava za drugu godinu provedbe projekta je predano stručno i financijsko izvješće o izvršenim aktivnostima i namjenski utrošenim sredstvima u sklopu projekta u prvoj godini provedbe.
 
Prednost pri izboru imat će projekti u koje su aktivno uključeni doktorski studenti ili istraživači do pet godina nakon obrane doktorata (istraživači na početku karijere). Odluku o broju odobrenih projekata te iznosu odobrenih sredstava donijet će hrvatsko-kinesko Povjerenstvo za znanstvenu i tehnološku suradnju.
 
Način prijave
 
Prijavu projekta pod zajedničkim nazivom u skladu s propisanim uvjetima i na propisanim prijavnim obrascima hrvatski voditelj projekta u natječajnome roku podnosi Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih Republike Hrvatske, a kineski voditelj projekta Odjelu za znanost i tehnologiju Ministarstva znanosti i tehnologije Narodne Republike Kine. Projekti koji nisu u propisanome roku prijavljeni s obje strane, neće se razmatrati.
 
Projektna prijava dostavlja se na engleskome jeziku.
 
Prijava na natječaj treba sadržavati:
 
 • ispunjeni i potpisani prijavni obrazac (u privitku);
 • životopise obaju voditelja projekta u Europass formatu;
 • životopise svih hrvatskih i svih kineskih sudionika na projektu u Europass formatu;
 • popis najvažnijih publikacija i objavljenih radova u posljednjih pet godina koji se odnose na sadržaj projekta (svih hrvatskih i kineskih sudionika na projektu);
 • kratki opis partnerske ustanove u NR Kini;
 • kratki opis zadaća svih članova projektnoga tima;
 • pismo o prihvaćanju projekta (HrZZ, EU fondovi/programi, projekti matične ustanove) kao dokaz temeljnog financiranja;
 • suglasnost voditelja za suradnike na aktivnim projektima.
Kontakt osoba u kineskome Ministarstvu znanosti i tehnologije:
 
Ms. DUAN Yuying 
Senior Consultant
Division of Euro-Asian Affairs
Dept. of International Cooperation
Ministry of Science and Technology (MoST), P. R. of China
Tel: +86 (10) 58881370
Email: duanyy@most.cn
Website: https://www.most.cn/index.html
Address:15B, Fuxing Road, Beijing, 100862, P.R. China
 
Natječajnu dokumentaciju treba poslati u elektroničkome obliku na e-mail:
silvana.siebert@mzom.hr, a jedan tiskani primjerak do 15. rujna 2024. godine na adresu:
 
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
Samostalni sektor za koordinaciju europskih poslova i međunarodne suradnje
(Natječaj za hrvatsko-kineske projekte)
Donje Svetice 38
10000 Zagreb
 
Dodatne informacije možete dobiti na telefon: +385 1 4594 452 ili na e-mail: silvana.siebert@mzom.hr