Obavijest o odobrenoj financijskoj potpori izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku u 2022. godini

Na temelju Javnog poziva za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku u 2022. godini (KLASA: 402-03/22-01/00020, URBROJ: 533-03-22-0001) od 11. svibnja 2022. godine i Kriterija za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku (KLASA: 402-07/20-01/00001, URBROJ: 533-03-20-0001) od 30. siječnja 2020. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodijelit će financijsku potporu za 545 zahtjeva u ukupnome iznosu od 11.892.940,00 kuna / 1.578.464,40 eura.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava donesena je na temelju prijedloga Povjerenstva za znanstveno-izdavačku djelatnost i u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu. 

Detaljnije informacije možete dobiti u Upravi za znanost i tehnologiju, slanjem upita na elektroničku adresu:
np-knjige@mzo.hr