Obavijest o odobrenoj financijskoj potpori za otkup znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u 2022. godini

Na temelju Javnog poziva za otkup znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u 2022. godini (KLASA: 402-03/22-01/00618, URBROJ: 533-03-22-0001) od 27. listopada 2022. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodijelit će financijsku potporu za 564 naslova u ukupnome iznosu od 1.710.445,50 kuna / 227.015,13 eura.

Detaljnije informacije možete dobiti u Upravi za znanost i tehnologiju, slanjem upita na elektroničku adresu: np-knjige@mzo.hr.