Objava Izvješća nakon provedenoga prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - EBN-4-2017-VV

Na temelju odredbe članka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), Ministarstvo znanosti i obrazovanja prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu usluge jednogodišnjeg održavanja Certificirane Database Platforme s inkorporiranim IBM Informix programskim proizvodima s proširenim opsegom u ASL modelu - EBN-4-2017-VV, provelo je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

U tijeku provedenoga savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima nisu zaprimljene primjedbe.