Objavljen Javni poziv za dodjelu tehničke pomoći

Rok: 15. rujna 2011.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (dalje: Ministarstvo), Uprava za znanost, objavljuje poziv za dodjelu tehničke pomoći u pripremi projektnih sažetaka (Concept Note) za natječaj u okviru Operativnog programa za regionalnu konkurentnost, Prioriteta 2, Mjere 2.2, Operacije 2.2.1 Fond za ulaganje u znanost i inovacije. Tehnička pomoć dodijelit će se temeljem dostave projektnih prijedloga.

Natječajna dokumentacija za shemu dodjele bespovratne pomoći se nalazi na stranicama web stranici SAFU.

Obavijest o odabiru projektnog prijedloga i provedba tehničke pomoći

  • Konačan odabir projektnih prijedloga izvršit će Povjerenstvo odabir projektnih prijedloga pod predsjedanjem Ministarstva na osnovu dostavljenih ispunjenih prijavnih obrazaca ''APPLICATION FORM FOR TECHNICAL ASSISTANCE''
  • Kriteriji odabira projektnih prijedloga naznačeni su u prijavnom obrascu APPLICATION FORM FOR TECHNICAL ASSISTANCE (Evaluation Grid)
  • Svi podnositelji bit će obaviješteni o rezultatima odabira.
  • Podnositelji kojima će biti odobrena tehnička pomoć za razradu projektnih prijedloga morat će za potrebe stručnjaka koji će pružati tehničku pomoć osigurati sljedeće: ◦Djelatnike koji će surađivati sa stručnjacima; znanja;
    • Dostaviti konzultantima konkretno formulirana pitanja vezana uz projekt minimalno 3 dana prije individualnih konzultacija;
    • Raspoloživost potrebne postojeće dokumentacije
    • Po potrebi - prostor za održavanje seminara i radionica.


Ministarstvo će s korisnicima zaključiti ugovor o provedbi tehničke pomoći kojim će se regulirati prava i obveze korisnika i stručnjaka.

Prije potpisivanja ugovora Ministarstvo zadržava pravo izvršiti terenski posjet korisniku, kako bi se na licu mjesta provjerile informacije navedene u prijavi.

Tehnička pomoć sufinancirana je sredstvima EU.

Tehnička pomoć ne garantira da će projektni prijedlog biti odabran za financiranje u okviru grant sheme.

Tehnička pomoć bit će pružena na engleskom jeziku.

Obrazac za prijavu projektnih prijedloga dio je ovog Javnog poziva i objavljen je na internetskim stranicama Ministarstva, a ispunjava se isključivo na engleskom jeziku. Svi podaci dostavljeni u obrascu za prijavu su povjerljivi i bit će dostupni jedino članovima Povjerenstva za odabir projektnih nacrta za potrebe selekcije projektnih nacrta.

Rok za dostavu obrasca je 15. rujna 2011 do 16.30.

Ispunjene prijavne obrasce projektnih prijedloga molimo poslati na e-mail: renato.vrebac@mzos.hr.

Za dodatne informacije možete se obratiti Upravi za znanost Ministarstva.