Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga znanstvenih centara izvrsnosti

Rok: 16. siječnja 2017.
380.000.000,00 HRK za znanstvene centre izvrsnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 28. studenoga 2016. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Vrhunska istraživanja znanstvenih centara izvrsnosti“, koji se financira u sklopu Operativnoga programa Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014. - 2020., iz Europskoga fonda za regionalni razvoj.

Znanstveni centar izvrsnosti okuplja i umrežuje najbolje znanstvenike u određenom području na nacionalnoj razini, fokusirane na suvremenu istraživačku temu, koji predstavljaju međunarodno kompetitivnu i prepoznatljivu skupinu po kvaliteti i opsegu znanstvene produkcije, sposobnu za efikasnu međunarodnu suradnju i značajan doprinos razvoju znanosti, visokog obrazovanja i gospodarstva na nacionalnoj razini.

Cilj osnivanja znanstvenih centara izvrsnosti je prepoznati i vrednovati istraživače i znanstvena istraživanja koja nose inovativnost, potencijal otkrića, odnosno moguću prekretnicu u znanstvenom istraživanju, a uz to su međunarodno relevantna u smislu kvalitete i vizije te usklađena sa strateškim potrebama i prioritetima Republike Hrvatske, odnosno ciljevima Strategije Europa 2020. i Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije.

Znanstvene centre izvrsnosti proglasio je ministar na prijedlog Nacionalnoga vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, a na temelju postupka vrednovanja sukladno zakonu koji regulira osiguravanje kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, a koji je uključivao međunarodnu prosudbu.

U sklopu Operativnoga programa Konkurentnost i kohezija financiranje znanstvenih centara izvrsnosti na temelju ograničenoga javnog poziva i kompetitivnoga procesa osigurano je 50 milijuna eura, za koje se može natjecati 10 centara usklađenih sa Strategijom pametne specijalizacije. Preostala tri centra izvrsnosti će, kao i do sada, djelovati uz potporu sredstava iz državnoga proračuna.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Vrhunska istraživanja znanstvenih centara izvrsnosti“ je ograničeni poziv te je cjelokupna natječajna dokumentacija dostavljena prihvatljivim prijaviteljima, centrima usklađenima sa Strategijom pametne specijalizacije.

Rok za dostavu projektnih prijedloga na ovaj poziv istječe 16. siječnja 2017. nakon čega započinje postupak ocjenjivanja, a može trajati najdulje 120 kalendarskih dana.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iznosi 380.000.000,00 HRK, a maksimalni iznos po pojedinome projektu iznosi 38.000.000,00 kuna.

Informacije o Pozivu na dostavu projektnih prijedloga nalaze se na poveznici. http://arhiva.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1315

Informacije o proglašenim znanstvenim centrima izvrsnosti nalaze se na poveznici. https://www.zci.hr/hr/