Odluka o djelomičnoj obustavi prijama na određeno vrijeme

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 112-01/23-01/00045
URBROJ: 533-02-23-0022
Zagreb, 14. studenoga 2023.
 
Na temelju članka 50.b stavka 2. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), ministar znanosti i obrazovanja donosi sljedeću
 
ODLUKU
o djelomičnoj obustavi prijama na određeno vrijeme
 
I.
 
Djelomično se obustavlja postupak prijama u državnu službu po Oglasu (KLASA: 112-01/23-01/00045, URBROJ: 533-02-23-0012) od 3. listopada 2023. godine, objavljenom na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 10. listopada 2023. godine, web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 10. listopada 2023. godine, te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj 195, od 10. listopada 2023. godine, za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na: 
2. radno mjesto I. vrste - stručni suradnik, (6.2.1.3.), 1 izvršitelj/ica, u Službi za razvoj kurikula i udžbenike, u Sektoru za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja, u Upravi za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja, radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika.
 
II.
 
Postupak prijama na radno mjesto iz točke I. ove Odluke obustavlja se zbog bitno promijenjenih okolnosti nakon raspisivanja Oglasa.
 
III.
 
Ova Odluka će biti objavljena na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
IV.
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs