Odluka o financiranju projekata iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u suradnji s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, dovršilo je evaluaciju projektnih prijedloga u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga UP.03.1.1.04. Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju te donijelo Odluku o financiranju 28 projekata u ukupnome iznosu od 99.433.635,49 KN.

Ovaj poziv provodi se u sklopu Prioritetne osi 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Investicijskoga prioriteta 10.2. Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti tercijarnog i ekvivalentnog obrazovanja te pristupa njemu radi povećanja sudjelovanja u njemu i njegova stjecanja, posebno za skupine u nepovoljnom položaju, Specifičnoga cilja 10.2.1. Poboljšanje kvalitete, relevantnosti i učinkovitosti visokog obrazovanja, Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“ Europskoga socijalnog fonda.

Poziv je objavljen 19. studenoga 2018. godine na mrežnim stranicama www.strukturnifondovi.hr, www.esf.hr i mzo.gov.hr, a rok za dostavu projektnih prijedloga bio je 29. ožujka 2019. godine.

Opći cilj Poziva je povećanje zapošljivosti studenata omogućavanjem stjecanja praktičnih vještina za rad.

Specifični ciljevi Poziva su unapređenje kvalitete stručne prakse kao obveznog ili izbornog dijela studijskog programa te jačanje kompetencija osoblja visokih učilišta za razvoj modela učenja kroz rad i omogućavanje stjecanja radnog iskustva studentima kroz povećanje zastupljenosti stručne prakse kao obveznog ili izbornog dijela studijskog programa.

Slijedom Odluke o financiranju 28 projekata, s korisnicima sredstava bit će sklopljeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava.