Odluka o obustavi postupka prijama u državnu službu po Javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama, broj 108/23, od 20. rujna 2023. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 112-01/23-01/00009
URBROJ: 533-02-23-0085
Zagreb, 1. prosinca 2023.
 
Na temelju članka 50.b stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), ministar znanosti i obrazovanja donosi
 
ODLUKU
o obustavi postupka prijama
 
I.
 
Obustavlja se postupak prijama u državnu službu po Javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama, broj 108/23, od 20. rujna 2023. godine, na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 20. rujna 2023. godine, web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 20. rujna 2023. godine, za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na neodređeno vrijeme, na radno mjesto III. vrste -stručni/a referent/ica za poslove u pismohrani, broj 2.1.2.6. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Službi za dokumentacijske i interne poslove, u Sektoru za opće poslove i ljudske potencijale, Glavno tajništvo, 1 izvršitelj/ica.
 
II.
 
Postupak prijama na radno mjesto iz točke I. ove Odluke obustavlja se zbog toga što niti jedan kandidat nije zadovoljio na 1. fazi testiranja.
 
III.
 
Ova Odluka će biti objavljena na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
IV.
 
Ova Odluka stupa na snagu snagom donošenja.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs