Poziv na intervju vezano za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
mzo.gov.hr
 
KLASA: 112-01/24-01/00005
URBROJ: 533-02-24-0026
Zagreb, 22. svibnja 2024.
 
POZIV NA INTERVJU
vezano za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
 
Javni natječaj je objavljen:
- u Narodnim novinama, broj 30/24, od 13. ožujka 2024. godine
- web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja, pravnog prednika Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, dana 13. ožujka 2024. godine
- web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, pravnog prednika Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, dana 13. ožujka 2024. godine
 
Intervju s kandidatima/kinjama koji/e su ostvarili/e najbolje rezultate u prvoj i drugoj fazi testiranja, za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih na neodređeno vrijeme, na sljedeća radna mjesta:
 
Glavno tajništvo
Sektor za opće poslove i ljudske potencijale
Služba za informacijsku infrastrukturu
1. radno mjesto I. vrste - viši informatički savjetnik (2.1.3.5.)
 
Glavno tajništvo
Sektor za opće poslove i ljudske potencijale
Služba za informacijsku infrastrukturu
2. radno mjesto III. vrste - informatički tehničar (2.1.3.10.)
 
održati će se u utorak, 28. svibnja 2024. godine, u 10.00 sati, u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, Zagreb, Donje Svetice 38.
 
Komisija u intervjuu s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, vještine i sposobnosti te stečeno radno iskustvo kandidata/kinja za rad u državnoj službi.
 
Kandidat/kinja koji/a ne pristupi intervjuu više se neće smatrati kandidatom/kinjom u postupku.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih