Poziv na prvu fazu testiranja vezan uz objavljen Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama, broj 115/23, od 6. listopada 2023. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 112-01/23-01/00009
URBROJ: 533-02-23-0077
Zagreb, 10. studenoga 2023.
 
POZIV NA PRVU FAZU TESTIRANJA
vezan uz objavljen
Javni natječaj je objavljen:
  • u Narodnim novinama, broj 115/23, od 6. listopada 2023. godine
  • web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 6. listopada 2023. godine
  • web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 6. listopada 2023. godine
 
Prva faza testiranja kandidata/kinja koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na neodređeno vrijeme, na:
 
Uprava za visoko obrazovanje
Sektor za upravljanje visokim učilištima i studentski standard
Služba za upravljanje visokim učilištima
Odjel za analizu i praćenje infrastrukturnih resursa visokog obrazovanja
1. radno mjesto I. vrste - viši stručni savjetnik (4.1.1.2.2.)
  • 2 izvršitelja

Uprava za visoko obrazovanje
Sektor za razvoj visokog obrazovanja
Služba za kvalitetu visokog obrazovanja
Odjel za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja
2. radno mjesto I. vrste - viši stručni savjetnik (4.2.1.1.3.)
  • 1 izvršitelj
 
održati će se u petak, 17. studenoga 2023. godine, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38, prema sljedećem rasporedu:
 
POČETNA SLOVA PREZIMENA POČETNA SLOVA IMENA test za višeg stručnog savjetnika
4.1.1.2.2.
test za višeg stručnog savjetnika
4.2.1.1.3.
ukupan broj testova TESTIRANJE
BA TO X X 2 petak,
17.11.2023.
9.00 do 10.00 sati
BA ZR X X 2
ER IV X X 2
GR PE X X 2
GR MA X X 2
KO MA X X 2
MA AN X X 2
ME MA X X 2
MI TA X X 2
SE PE X X 2
SE IV X X 2
SL VI X X 2
DR AN   X 1 petak,
17.11.2023.
10.00 do 10.30 sati
JA AN   X 1
KO AN IV   X 1
PA AN   X 1
 
 
Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja istovremeno s objavom Javnog natječaja.
 
Kandidat/kinja koji/a ne pristupi testiranju više se neće smatrati kandidatom/kinjom u postupku.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja