PRIMA - Program strateških istraživanja i inovacija (PRIMA Strategic Research and Innovation Agenda - SRIA)

Upitnik o PRIMA - Programu strateških istraživanja i inovacija, koji je namijenjen zainteresiranoj znanstvenoj zajednici, dostupan do 31. svibnja 2017. godine.

Tijekom travnja 2017. godine Republika Hrvatska postala je jedna od država sudionica u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area - PRIMA). Zajedničku programsku inicijativu PRIMA uspostavile su države Europske unije te južnoga Mediterana; 11 država članica EU-a (Cipar, Hrvatska, Francuska, Njemačka, Grčka, Italija, Luksemburg, Malta, Portugal, Slovenija i Španjolska) te 7 trećih zemalja (Egipat, Izrael, Jordan, Libanon, Maroko, Turska i Tunis).

PRIMA je uspostavljena na temelju članka 185. Ugovora o funkcioniranju Europske unije kao javno partnerstvo koje će dijelom biti financirano iz okvirnoga programa Obzor 2020., a dijelom iz financijskih doprinosa država sudionica. Doprinos Europske unije za financiranje PRIMA inicijative bit će jednak doprinosu država članica, ali neće prelaziti iznos od 200 milijuna eura. Od samog predlaganja inicijative PRIMA, Republika Hrvatska je bila jedna od država članica EU-a koja je izražavala snažnu potporu njezinoj uspostavi.

Opći cilj PRIMA programa je izgraditi istraživačke i inovacijske kapacitete te razviti znanje i zajednička rješenja za upravljanje vodom i poljoprivredno-prehrambenim sustavima u mediteranskoj regiji. Također, namjera je s pomoću istraživanja i inovacija pokušati riješiti veće probleme povezane s prehranom, zdravljem i društvenim blagostanjem te probleme migracija. PRIMA bi u zemljama članicama koje inicijativu financijski podržavaju trebala podržati sve vrste istraživanja i inovacija, razvojne i inovacijske projekte, pilot-postrojenja, izgradnju kapaciteta, edukacije i mobilnosti istraživača i dr.

Aktivno uključivanje hrvatske znanstvene zajednice u ovu inicijativu iznimno je važno. Na sljedećoj poveznici nalazi se PRIMA - Program strateških istraživanja i inovacija (PRIMA Strategic Research and Innovation Agenda - SRIA).

Vezano uz navedeni dokument, možete pristupiti i upitniku koji smo zaprimili od PRIMA tajništva, a čiji je cilj identificirati potrebe znanstvenika iz zemalja sudionica odnosno prioritetne teme u sklopu triju predloženih prioriteta (Management of water, Farming systems i Agri-food value chain).

Popunjavanjem upitnika možete sudjelovati u identificiranju prioriteta odnosno tema koje su od strateškog interesa za RH u sklopu PRIMA inicijative.

Upitnik se može ispuniti do 31. svibnja 2017. godine.