Rezultati Javnog poziva za dodjelu novčane potpore za pokriće dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom za akademsku godinu 2023./2024.

Rok: 8. veljače 2024.

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za pokriće dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom (Narodne novine, broj 114/23) i provedenoga Javnog poziva za dodjelu novčane potpore za pokriće dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom za akademsku godinu 2023./2024. (KLASA: 402-02/23-01/00274, URBROJ: 533-04-23-0002 od dana 15. studenoga 2023. godine; u daljnjem tekstu: Javni poziv), Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje novčane potpore za pokriće dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom.
 
Na Javni poziv za dodjelu novčane potpore za pokriće dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom za akademsku godinu 2023./2024. studenti su se prijavljivali AAI@EduHr korisničkim identitetom te je u mrežnoj aplikaciji https://vidra.srce.hr/ završenih 187 prijava za dodjelu novčane potpore za pokriće dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom.
 
Broj studenata prijavljenih na Javni poziv Broj prijava
Studenti u redovitom statusu koji su upisani na sveučilišne prijediplomske, sveučilišne diplomske studije, sveučilišne integrirane prijediplomske i diplomske studije, stručne kratke studije, stručne prijediplomske studije i stručne diplomske studije 182
Studenti koji su upisani na sveučilišne specijalističke studije i doktorske studije na poslijediplomskoj razini 5

Na temelju provedenoga Javnog poziva i nakon obrade svih pristiglih prijava sastavljeni su popisi studenata koji su ostvarili pravo na novčanu potporu za pokriće dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom i studenata koji to nisu ostvarili. 
 
Popisi studenata koji su ostvarili pravo na novčanu potporu za pokriće dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom i studenata koji nisu ostvarili to pravo sadrže sljedeće podatke: jedinstvenu identifikacijsku oznaku studenta i naziv visokog učilišta.
 
Rezultati Javnog poziva dostupni su na poveznici.
 
Prigovori
 
Studenti kojima nije dodijeljena potpora mogu podnijeti pisani prigovor Ministarstvu u roku od osam (8) dana od dana objave Odluke o dodjeli novčane potpore za pokriće dijela troškova prijevoza studenata s invaliditetom na mrežnim stranicama Ministarstva.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja odlučuje o prigovoru u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora.
 
Na temelju liste studenata kojima je prihvaćen prigovor ministar će donijeti Odluku o dodjeli novčane potpore za pokriće dijela troškova prijevoza studenata s invaliditetom na temelju prihvaćenih prigovora.
 
Adresa:
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb
 
s naznakom:
 
„Prigovor na rezultate Javnog poziva za dodjelu novčane potpore za pokriće dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom za akademsku godinu 2023./2024.“
 
Prigovori se podnose zaključno s danom 8. veljače 2024. godine.

Kao datum podnošenja prigovora uzimat će se datum poštanskoga žiga.