Rezultati Javnog poziva za provođenje posebnih oblika nastave (ljetnih škola) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2020./2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje rezultate Javnog poziva za provođenje posebnih oblika nastave (ljetnih škola) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2020./2021. Povjerenstvo za raspodjelu sredstava namijenjenih za provedbu Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2021. godini i za provedbu Javnoga poziva  za posebne oblike nastave (KLASA:016-01/21-01/00015, URBROJ:533-09-21-0002 od 18. siječnja 2021.) nakon provedenog prosudbenog postupka odnosno procjene formalnih uvjeta i stručne procjene programa prijavljenih na Javni poziv za provođenje posebnih oblika nastave (ljetnih škola) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2020./2021. (KLASA:016-01/21-01/00063, URBROJ:533-07-21-0001 od 23. veljače 2021.) predložilo je sufinanciranje posebnih oblika nastave (ljetnih škola) u ukupnom iznosu od 617.589,44 kuna.

Prijavitelj može uputiti prigovor na rezultate Javnog poziva u roku od osam (8) dana od dana objave rezultata Javnog poziva na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Konačnu odluku o sufinanciranju posebnih oblika nastave (ljetnih škola) donosi ministar znanosti i obrazovanja na temelju prijedloga Povjerenstva i osiguranih sredstava.

 

REZULTATI JAVNOG POZIVA
ZA PROVOĐENJE POSEBNIH OBLIKA NASTAVE (LJETNIH ŠKOLA)
ZA UČENIKE PRIPADNIKE NACIONALNIH MANJINA U REPUBLICI HRVATSKOJ U ŠK. GOD. 2020./2021.

 

Redni broj
 

Prijavitelj
 
Mjesto i termin održavanja ljetne škole Prijedlog iznosa za dodjelu (u kunama)

1.
 
SAVEZ ČEHA U RH, Daruvar Prag, Češka Republika
20.-26. lipnja 2021. 
94.900,00

2.
 

ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA VUKOVAR
 
Dalj Planina
21.-27. lipnja 2021.
52.089,44

3.
 

UKRAJINSKA ZAJEDNICA RH, Vukovar
 
Rogoznica  
I. grupa, 1. - 9. srpnja 2021.
II. grupa, 9. - 17. srpnja 2021. 
159.900,00

4.
 

SAVEZ RUSINA RH VUKOVAR
 
Orahovica                                     
I. grupa,  4. - 11. srpnja 2021.
II. grupa, 11. - 18. srpnja 2021. 
133.900,00

5.
 

SKD "PROSVJETA", Zagreb
 
Vir                                                 
I. grupa, 18. - 24. srpnja 2021.   
II. grupa, 24. - 30. srpnja 2021.
176.800,00

UKUPNO:
 
617.589,44