Stipendije Vlade Slovačke Republike u sklopu Nacionalnoga stipendijskog programa Slovačke Republike za akademsku godinu 2020./2021.

Rok: 30. travnja 2020./31. listopada 2020. do 16 sati

SAIA (Slovačka akademsko-informatička agencija) i Ministarstvo obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta Slovačke Republike, u sklopu Nacionalnoga stipendijskog programa Slovačke Republike pozivaju na podnošenje molbi za stipendije za studijske, znanstveno-istraživačke i predavačke boravke u akademskoj godini 2020./2021.

Nacionalni stipendijski program Slovačke Republike namijenjen je potpori mobilnosti stranih studenata, doktoranda, sveučilišnih profesora, istraživača i umjetnika za boravak na slovačkim sveučilištima i u istraživačkim ustanovama.

Više informacija o samom natječaju te uvjetima i načinu prijave svi zainteresirani mogu pronaći na mrežnim stranicama Nacionalnoga programa stipendija Slovačke Republike te u dokumentu u prilogu.

Prvi zaključni rok za podnošenje prijave za stipendije je 30. travnja 2020. godine do 16.00 sati za stipendijske boravke u sljedećoj akademskoj godini.

Drugi zaključni rok za podnošenje prijave je 31. listopada 2020. godine do 16.00 sati za stipendijske boravke tijekom ljetnoga semestra tekuće akademske godine.

Prijave se podnose elektroničkim putem preko sustava za online prijavu koji je dostupan na mrežnim stranicama Nacionalnoga programa stipendija Slovačke Republike.

Dodatne informacije o natječaju i načinu prijave zainteresirani mogu zatražiti slanjem upita na adresu elektroničke pošte: ondrej.aradsky@saia.sk.