Ministarstvo znanosti i obrazovanja provelo EU Twinning projekt u Bosni i Hercegovini „Jačanje institucionalnih kapaciteta za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija u visokom obrazovanju”

 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
Dana 20. studenoga 2019. u Mostaru je održana završna konferencija EU Twinning projekta „Jačanje institucionalnih kapaciteta za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija u visokom obrazovanju” koji se od rujna 2018. godine provodio u Bosni i Hercegovini. Korisnik projekta je Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine (CIP) sa sjedištem u Mostaru.
 
Svrha projekta je unaprjeđenje i razvoj ljudskih potencijala i institucionalnih kapaciteta za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini kako osobe s inozemnim kvalifikacijama ne bi nailazile na prepreke u priznavanju. U BiH postoji 12 obrazovnih tijela koje imaju ustavne nadležnosti za obrazovanje, što uključuje i priznavanje kvalifikacija u visokom obrazovanju.

Ovaj projekt velik je uspjeh za Hrvatsku jer je riječ o prvome EU Twinning projektu u kojem sudjeluju hrvatske institucije, a da je hrvatski partner voditelj konzorcija. Projektni partneri su Centre International d’Etudes Pédagogiques iz Francuske i Academic Information Centre iz Latvije.

Projekt je uključio tri komponente:
 
 • poboljšanje sustava priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u svrhu nastavka obrazovanja i zapošljavanja,
 • razvoj procedura za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija sukladno Konvenciji o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u području Europe (tzv. Lisabonska konvencija Vijeća Europe i UNESCO-a),
 • jačanje kapaciteta ustanova nadležnih za priznavanje kvalifikacija i razdoblja studiranja u Bosni i Hercegovini.

Rezultati projekta uključuju:
 
 • preporuke za usklađivanje propisa koji reguliraju područje priznavanja visokoškolskih kvalifikacija sa svrhom pristupa tržištu rada za svih deset županija/kantona, entitet Republika Srpska i Brčko Distrikt BiH,
 • model propisa kojim se reguliraju postupci priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija sa svrhom pristupa tržištu rada koje nije regulirano,
 • zaposlenici javnog i privatnog sektora osposobljeni za harmonizaciju internih dokumenata,
 • osposobljeni vrednovatelji za akademsko i stručno priznavanje na visokim učilištima,
 • uspostavljena je zajednička baza podataka svih institucija nadležnih za priznavanje u Bosni i Hercegovini u koju nadležne ustanove trebaju pohranjivati odluke o priznavanju kako bi se prvi put pratilo stanje priznavanja na nacionalnoj razini (CIP je savjetodavno tijelo i ne donosi odluke o priznavanju),
 • prijedlog daljnjega strateškog razvoja CIP-a vezano uz priznavanje inozemnih obrazovnih i stručnih kvalifikacija te mobilnost kako bi se iskoristila stručnost CIP-a za daljnje obrazovne reforme. 

Dugoročno rješenje kojim bi se ostvarilo jednako postupanje svih nositelja inozemnih obrazovnih kvalifikacija jedinstven je postupak priznavanja koji bi na nacionalnoj razini provodila jedna ustanova sa stručnošću i iskustvom u politici priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija. 
 

Pisane vijesti | Projekti | Visoko obrazovanje