Projekt EPER - Održan seminar u Mostaru na temu automatskog priznavanja, 20. studenoga 2019. godine

  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organiziralo je u sklopu provedbe projekta EPER (Effective partnership for enhanced recognition) seminar na temu automatskog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, koji je održan u hotelu Mostar u Mostaru, Bosna i Hercegovina, 20. studenoga 2019. godine.

Cilj seminara bio je razmjena iskustava i dobre prakse između predstavnika projektnih partnera, međunarodnih stručnjaka te predstavnika visokih učilišta i državne uprave iz Bosne i Hercegovine.

Uvodnu prezentaciju na temu automatskog priznavanja u kontekstu Bolonjskog procesa održala je Ana Tecilazić-Goršić iz Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. U prezentaciji su objašnjeni ključni pojmovi vezani uz razvoj politika priznavanja, počevši od Konvencije o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija na području Europe (Lisabonske konvencije) do automatskog priznavanja razine te priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija. Naglašena su načela Lisabonske konvencije, jedinoga pravnog dokumenta u skladu s kojim se trebaju razvijati postupci priznavanja u zemljama Bolonjskog procesa te važnost povezivanja politike priznavanja s politikama osiguravanja kvalitete i kvalifikacijskih okvira.

U nastavku je putem Skypea održana prezentacija važne „Preporuke Vijeća o promicanju automatskoga uzajamnog priznavanja kvalifikacija visokog obrazovanja i srednjoškolskog obrazovanja i osposobljavanja te ishoda razdoblja učenja u inozemstvu“, za zemlje jugoistočne Europe, koju je održala Lucie Trojanova iz Europske komisije. Preporuku je usvojilo Vijeće Europske unije u studenome 2018. godine, a njezin cilj je osigurati da se svakom studentu i učeniku koji prođe neku vrstu obrazovanja u inozemstvu, bilo za stjecanje kvalifikacije ili u sklopu mobilnosti u svrhu učenja, stečeni ishodi učenja u tom razdoblju automatski priznaju u svrhu nastavka obrazovanja, čime se ne dovodi u pitanje pravo visokih učilišta ili nadležnih tijela da odrede posebne uvjete za upis u određene programe.

Jelena Šantić Stefanoska iz Europskoga registra za osiguranje kvalitete visokog obrazovanja (EQAR) održala je prezentaciju o osiguravanju kvalitete i automatskom priznavanju u kontekstu projekta DEQAR - baze podataka za vanjsko osiguravanje kvalitete. U prezentaciji su objašnjene razvojne politike vezane uz priznavanje i osiguravanje kvalitete te su pružene informacije o projektu DEQAR. Njegov glavni cilj je razvoj baze podataka koja će unaprijediti pristup ishodima vanjskih vrednovanja visokih učilišta, a koje je vrednovala agencija za osiguravanje kvalitete upisana u EQAR, u skladu s Europskim standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskome prostoru visokog obrazovanja. Sudionici su imali priliku i testirati bazu podataka na licu mjesta.

Posljednju prezentaciju na temu regionalnoga razvoja automatskog priznavanja visokoškolskih kvalifikacija i baze podataka akreditiranih visokih učilišta održala je Tina Šarić, predstavnica Obrazovno-reformske inicijative za jugoistočnu Europu (ERI SEE). U njoj je objašnjen strateški okvir za priznavanje visokoškolskih kvalifikacija na razini regije, ciljevi i rezultati zajedničke Radne skupine za priznavanje akademskih kvalifikacija ERI SEE-a i Regionalnog vijeća za suradnju (RCC) te načela Deklaracije o priznavanju akademskih kvalifikacija koje su izrađene za države zapadnog Balkana. Pri Tajništvu ERI SEE-a uspostavlja se Registar akreditiranih visokih učilišta država zapadnog Balkana. Podaci bi se trebali prenijeti u bazu EQAR-a kad pojedine države zapadnog Balkana odluče pristupiti Europskome registru za osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja (EQAR).   

Seminar je završio kvalitetnom raspravom sudionika na temu izazova i razmjene iskustava vezanih uz automatsko priznavanje.

Seminar je moderirala Loredana Maravić iz Ministarstva znanosti i obrazovanja koja je zaključno navela da je za razvoj na području automatskog priznavanja potrebno povjerenje u sustave osiguravanje kvalitete, da se automatsko priznavanje odnosi isključivo na akademsko priznavanje te da ono podrazumijeva priznavanje razine, ali je pristup nastavku obrazovanja u nadležnosti visokih učilišta. Automatskom priznavanju pridonose regionalni sporazumi o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju koji se temelje na povjerenju u sustave vanjskog osiguravanja kvalitete i nacionalne kvalifikacijske okvire, a primjer dobre prakse su nordijske i baltičke zemlje te zemlje Beneluxa. Također je istaknula važnost jačanja ENIC centara i jednu od ideja s rasprave da se organizira radionica o postojećim alatima za utvrđivanje lažnih diploma. Naglašena je i važnost spomenute Preporuke Vijeća, regionalnih sporazuma, baze podataka DEQAR-a koja državama članicama može pomoći u postupcima priznavanja te baze podataka ERI SEE-a.

Više o projektu EPER možete saznati na mrežnoj stranici projekta: www.eper.com.hrPisane vijesti | Projekti | Visoko obrazovanje