Poziv na intervju vezan uz objavljen Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih u Narodnim novinama, broj 21/24, od 23. veljače 2024.

Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama, broj 21/24, od 23. veljače 2024. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
mzom.gov.hr
 
KLASA: 112-01/23-01/00009
URBROJ: 533-02-24-0105
Zagreb, 20. lipnja 2024.
 
POZIV NA INTERVJU
vezano za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
 
Javni natječaj je objavljen:
  • u Narodnim novinama, broj 21/24, od 23. veljače 2024. godine
  • web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja, pravnog prednika Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, dana 26. veljače 2024. godine
  • web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, pravnog prednika Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, dana 26. veljače 2024. godine
 
Intervju s kandidatima/kinjama koji/e su ostvarili/e najbolje rezultate u prvoj i drugoj fazi testiranja, za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih na neodređeno vrijeme, na sljedeća radna mjesta:
 
Glavno tajništvo
Sektor za financijske poslove
Služba za rashode za zaposlene u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja
Odjel za rashode za zaposlene u osnovnim školama
1. radno mjesto I. vrste - viši savjetnik (2.2.1.1.2.)
 
Glavno tajništvo
Sektor za financijske poslove
Služba za proračun i financijsko upravljanje i kontrolu
2. radno mjesto II. vrste - viši referent (2.2.3.5.)
 
održati će se u utorak, 2. srpnja 2024. godine, u 11.00 sati, u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, Zagreb, Donje Svetice 38.
 
Komisija u intervjuu s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, vještine i sposobnosti te stečeno radno iskustvo kandidata/kinja za rad u državnoj službi.
 
Kandidat/kinja koji/a ne pristupi intervjuu više se neće smatrati kandidatom/kinjom u postupku.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih