Poziv na razgovor s Komisijom - intervju vezan uz objavljeni Oglas za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta

1. listopada 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 112-01/18-01/00587
URBROJ: 533-02-18-0019
Zagreb, 1. listopada 2018.
POZIV NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU
vezan uz objavljeni
Oglas za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja
na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta

Oglas je objavljen na:
web stranici Ministarstva uprave 18. lipnja 2018. godine
web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja 18. lipnja 2018. godine i
u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj 117, od 18. lipnja 2018. godine

Razgovor s Komisijom - intervju kandidata/kinja prijavljenih na navedeni Oglas, a koji/e ispunjavaju formalne uvjete, te su dostavili/e potpunu i pravodobnu prijavu, za prijam na radno mjesto

Uprava za znanost i tehnologiju
Sektor za znanstveni sustav i tehnološki razvoj
Služba za razvoj istraživačkih i inovacijskih programa i transfer tehnologije
Odjel za pripremu, praćenje i provedbu znanstvenih i tehnologijskih politika

2. radno mjesto I. vrste – stručni/a suradnik/ca

održati će se u srijedu, 10. listopada 2018. godine i u četvrtak, 11. listopada 2018. godine, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38, prema sljedećem rasporedu (prema početnim slovima prezimena):

Srijeda, 10. listopada 2018. godine

9.00 sati – BA. I.
9.15 sati – ČOR. Ž.
9.30 sati – ĆAK. D.
9.45 sati – HRŽ. H.
10.00 sati – JUR. L.
10.15 sati – JUR. M.
10.30 sati – MAR. L.
10.45 sati – MAR. Z.
11.00 sati – MAT. M.
11.15 sati – MED. M.
11.30 sati – MEI. M.
12.30 sati – NEM. A.
12.45 sati – NOV. A.
13.00 sati – PAN. L.
13.15 sati – PAU. I.
13.30 sati – PU. MRZ. J.
13.45 sati – RAČ. P.
14.00 sati – RAD. Z.
14.15 sati – REG. M.
14.30 sati – SLI. A.
14.45 sati – ŠIŠ. T.
15.00 sati –TOM. Z.
15.15 sati – VUK. P.

Četvrtak, 11. listopada 2018. godine

9.30 sati – BAL. N.
9.45 sati – BAL. M.
10.00 sati – BLA. I.
10.15 sati – BRO. M.
10.30 sati – KRI. SUČ. S.
10.45 sati – MIR. J.
11.00 sati – ŠTI. D.
11.15 sati – TAT. R.
11.30 sati – VIŠ. M.
11.45 sati – ŽUP. M.

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi na intervju, smatrat će se da je povukao/la prijavu.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja