Rezultati druge faze testiranja po objavljenom Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, u Narodnim novinama, broj 115/23, od 6. listopada 2023. godine

Testiranje je održano 5. prosinca 2023. godine

REZULTATI DRUGE FAZE TESTIRANJA
po objavljenom Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme,
u Narodnim novinama, broj 115/23, od 6. listopada 2023. godine
na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 6. listopada 2023. godine
na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 6. listopada 2023. godine
 
Uprava za visoko obrazovanje
Sektor za upravljanje visokim učilištima i studentski standard
Služba za upravljanje visokim učilištima
Odjel za analizu i praćenje infrastrukturnih resursa visokog obrazovanja
 
1. radno mjesto I. vrste - viši stručni savjetnik (4.1.1.2.2.)
Početno slovo prezimena Početno slovo imena Provjera znanja stranog jezika
bodovi
Provjera znanja rada na računalu
bodovi
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA 
I IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU
SL VI 10 10
MI TA 10 9,2
GR MA 9 6
KO MA 8 6.8
KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA
nema

Uprava za visoko obrazovanje
Sektor za razvoj visokog obrazovanja
Služba za kvalitetu visokog obrazovanja
Odjel za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja
 
2. radno mjesto I. vrste - viši stručni savjetnik​ (4.2.1.1.3.​)
Početno slovo prezimena Početno slovo imena Provjera znanja stranog jezika
bodovi
Provjera znanja rada na računalu
bodovi
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA 
I IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU
MI TA 10 9,2
PA AN 10 8,4
DR AN 7 8,8
KO MA 8 6,8
KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA
nema