Rezultati druge faze testiranja po objavljenom Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, u Narodnim novinama, broj 21/24, od 23. veljače 2024. godine

Testiranje je održano 21. svibnja 2024. godine.

REZULTATI DRUGE FAZE TESTIRANJA
po objavljenom Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme,
u Narodnim novinama, broj 21/24, od 23. veljače 2024. godine
na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja, pravnog prednika Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, dana 26. veljače 2024. godine
na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, pravnog prednika Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, dana 26. veljače 2024. godine
 
Testiranje je održano 21. svibnja 2024. godine.
 
Glavno tajništvo
Sektor za financijske poslove
Služba za rashode za zaposlene u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja
Odjel za rashode za zaposlene u osnovnim školama
1. radno mjesto I. vrste - viši savjetnik (2.2.1.1.2.)
 
Početna slova prezimena Početna slova imena Provjera znanja, stranog jezika
bodovi
Provjera znanja rada na računalu
bodovi
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA I IDU NA 
RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU
ME PA EM 6 6,8
KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA
BA ZR 2 6,4
JA AN 4 9,6
 
 
Glavno tajništvo
Sektor za financijske poslove
Služba za proračun i financijsko upravljanje i kontrolu
2. radno mjesto II. vrste - viši referent (2.2.3.5.)
 
Početna slova prezimena Početna slova imena Provjera znanja, stranog jezika
bodovi
Provjera znanja rada na računalu
bodovi
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA I IDU NA 
RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU
GR AN 6 6
KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA
nema