Rezultati druge faze testiranja po objavljenom Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, u Narodnim novinama, broj 56/23, od 26. svibnja 2023. godine

Testiranje je održano 26. rujna 2023. godine.

REZULTATI DRUGE FAZE TESTIRANJA
po objavljenom Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme,
u Narodnim novinama, broj 56/23, od 26. svibnja 2023. godine
na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 29. svibnja 2023. godine
na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 29. svibnja 2023. godine
 
Testiranje je održano 26. rujna 2023. godine.
 
Samostalni sektor za pravne poslove i drugostupanjski postupak
Služba za upravne i sudske postupke i upravni nadzor
Odjel za upravne i sudske postupke
radno mjesto I. vrste - viši/a upravni/a savjetnik/ica (9.2.1.2.)
 
Početno slovo prezimena Početno slovo imena Provjera znanja stranog jezika
bodovi
Provjera znanja rada na računalu
bodovi
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA 
I IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU
nema
KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA
M D 2 3,2