Rezultati druge faze testiranja po objavljenom Javnom natječaju za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme, u Narodnim novinama, broj 7/24, od 17. siječnja 2024. godine

Testiranje je održano 4. travnja 2024. godine.

REZULTATI DRUGE FAZE TESTIRANJA
po objavljenom Javnom natječaju za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme,
u Narodnim novinama, broj 7/24, od 17. siječnja 2024. godine
na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 17. siječnja 2024. godine
na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 17. siječnja 2024. godine
 
Testiranje je održano 4. travnja 2024. godine.
 
Glavno tajništvo
Sektor za opće poslove i ljudske potencijale
Služba za informacijsku infrastrukturu
 
1. radno mjesto I. vrste - informatički suradnik - vježbenik (2.1.3.8.)
 
Početna slova prezimena Početna slova imena
Provjera znanja, stranog jezika
bodovi
Provjera znanja rada na računalu
bodovi
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA I 
IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU
ŠV TE 9 8,4
RA MA 9 8
KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA
MA DI 4 7,6


Uprava za znanost i tehnologiju
Sektor za programe i projekte Europske unije
Služba za programiranje i praćenje provedbe programa i projekata Europske unije
Odjel za praćenje provedbe programa i projekata
 
2. radno mjesto I. vrste - stručni suradnik - vježbenik (3.2.1.2.3.)
 
Početna slova prezimena Početna slova imena
Provjera znanja, stranog jezika
bodovi
Provjera znanja rada na računalu
bodovi
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA I 
IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU
ŠV TE 9 8,4
VU KA 8 8
MI PE 7 8,4
DU AN 8 6,8
ZA DO 6 8,8
KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA
MA DI 4 7,6
 
 
Uprava za visoko obrazovanje
Sektor za razvoj visokog obrazovanja
Služba za kvalitetu visokog obrazovanja
Odjel za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja
 
3. radno mjesto I. vrste - stručni suradnik - vježbenik (4.2.1.1.4.)
 
Početna slova prezimena Početna slova imena
Provjera znanja, stranog jezika
bodovi
Provjera znanja rada na računalu
bodovi
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA I 
IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU
GR BE 9 9,6
HA KL 9 8,8
NO-PE AN 9 8,4
DU AN 8 6,8
DU IV 8 5,2
RI MA 8 5,2
SE VA 6 6
KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA
nema
 
 
Uprava za visoko obrazovanje
Sektor za razvoj visokog obrazovanja
Služba za strategiju i internacionalizaciju visokog obrazovanja
Odjel za internacionalizaciju visokog obrazovanja
 
4. radno mjesto I. vrste - stručni suradnik - vježbenik (4.2.2.1.4.)
 
Početna slova prezimena Početna slova imena
Provjera znanja, stranog jezika
bodovi
Provjera znanja rada na računalu
bodovi
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA I 
IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU
GR BE 9 9,6
HA KL 9 8,8
NO-PE AN 9 8,4
RA LU 9 7,6
BO-KR MA 8 6,8
DU AN 8 6,8
ŠI KA 7 7,6
DI ANJ 7 6,8
PA-ŠO IV 7 6,8
KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA
PA MA 3 8
 
 
Uprava za odgoj i obrazovanje
Sektor za rani, predškolski i osnovnoškolski odgoj i obrazovanje
Služba za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje
Odjel za regulirane profesije
 
5. radno mjesto I. vrste - stručni suradnik - vježbenik (5.1.2.3.4.)
 
Početna slova prezimena Početna slova imena
Provjera znanja, stranog jezika
bodovi
Provjera znanja rada na računalu
bodovi
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA I 
IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU
ŠI KA 7 7,6
KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA
nema