Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Vlada RH sklopila je dana 27. prosinca 2018. godine novi Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (Narodne novine, broj 9/2019.) i Dodatak Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje (Narodne novine, broj 9/2019.), koji se primjenjuje na svim javnim ustanovama u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u RH, kojima se sredstva za rad osiguravaju iz državnoga proračuna.

Ključne odredbe novoga Kolektivnog ugovora, osim reguliranja materijalnih prava, uz ostalo je da regulira prava zaposlenika u suradničkom, stručnom i nastavnom zvanju i na radnome mjestu na povrat troškova povezanih s izradom, tiskom i opremom doktorske disertacije, kao i pravo na naknadu za odvojeni život od obitelji te prava vezana uz troškove poslijediplomskih doktorskih studija, potiče se i znanstvena izvrsnost jer se prvi put u normi, osim nastavnog vrednuje i znanstveni rad te rad na projektima.

Nadalje, omogućava fleksibilnu podjelu radnog vremena, a dodatkom Kolektivnome ugovoru uređuje se i osigurava dodatak na plaću za radna mjesta s posebnim uvjetima rada u iznosu od 10, 12 ili 15% osnovice za izračun plaće u javnim službama.