Poziv na drugu fazu testiranja vezan uz objavljen Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljen u Narodnim novinama, broj 106/22, od 14. rujna 2022. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 112-01/22-01/00019
URBROJ: 533-02-23-0054
Zagreb, 10. veljače 2023.
 
POZIV NA DRUGU FAZU TESTIRANJA
vezan uz objavljen
Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
- u Narodnim novinama, broj 106/22, od 14. rujna 2022. godine
- web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 15. rujna 2022. godine
- web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 15. rujna 2022. godine
 
Druga faza testiranja kandidata/kinja koji/e su ostvarili/e najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja na neodređeno vrijeme, na:
 
  1. radno mjesto III. vrste - stručni referent, broj 2.2.1.1.4. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu rashode za zaposlene u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja, u Službi za rashode za zaposlene u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja, u Sektoru za financijske poslove, u Glavnom tajništvu,
 
održati će se u srijedu, 22. veljače 2023. godine, u 9.00 sati, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38.
 
Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja engleskog ili njemačkog jezika i provjere znanja rada na računalu.
 
Kandidat/kinja koji/a ne pristupi testiranju više se neće smatrati kandidatom/kinjom u postupku.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja