Poziv na drugu fazu testiranja vezan uz objavljen Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja u Narodnim novinama, broj 115/23, od 6. listopada 2023. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 112-01/23-01/00009
URBROJ: 533-02-23-0081
Zagreb, 24. studenoga 2023.
 
POZIV NA DRUGU FAZU TESTIRANJA
vezan uz objavljen
Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
  • u Narodnim novinama, broj 115/23, od 6. listopada 2023. godine
  • web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 6. listopada 2023. godine
  • web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 6. listopada 2023. godine
 
Druga faza testiranja kandidata/kinja koji/e su ostvarili/e najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja na neodređeno vrijeme, na:
 
  1. radno mjesto I. vrste - viši stručni savjetnik, broj 4.1.1.2.2. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za analizu i praćenje infrastrukturnih resursa visokog obrazovanja, u Službi za upravljanje visokim učilištima, u Sektoru za upravljanje visokim učilištima i studentski standard, u Upravi za visoko obrazovanje,
  2. radno mjesto I. vrste - viši stručni savjetnik, broj 4.2.1.1.3. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja, u Službi za kvalitetu visokog obrazovanja, u Sektoru za razvoj visokog obrazovanja, u Upravi za visoko obrazovanje,
 
održati će se u utorak, 5. prosinca 2023. godine, u 9.00 sati, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38.
 
Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja engleskog jezika i provjere znanja rada na računalu.
 
Kandidat/kinja koji/a ne pristupi testiranju više se neće smatrati kandidatom/kinjom u postupku.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja