Poziv na drugu fazu testiranja vezan uz objavljen Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja u Narodnim novinama, broj 81/22, od 13. srpnja 2022. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 112-01/22-01/00019
URBROJ: 533-02-22-0024
Zagreb, 16. rujna 2022.
 
POZIV NA PRVU FAZU TESTIRANJA
vezan uz objavljen
Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
- u Narodnim novinama, broj 81/22, od 13. srpnja 2022. godine
- web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 13. srpnja 2022. godine
- web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 13. srpnja 2022. godine
 
Druga faza testiranja kandidata/kinja koji/e su ostvarili/e najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja na neodređeno vrijeme, na:
 
 
1. radno mjesto I. vrste – stručni suradnik, broj 3.2.1.1.3. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za programiranje, u Službi za programiranje i praćenje provedbe programa i projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju,
2. radno mjesto I. vrste – stručni suradnik, broj 3.2.1.2.3. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za praćenje provedbe programa i projekata, u Službi za programiranje i praćenje provedbe programa i projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju,
3. radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik, broj 3.2.2.1.3. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za ugovaranje projekata, u Službi za ugovaranje i financiranje projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju,
4. radno mjesto I. vrste – stručni suradnik, broj 3.2.2.1.4. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za ugovaranje projekata, u Službi za ugovaranje i financiranje projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju,
5. radno mjesto I. vrste – stručni suradnik, broj 3.2.2.2.3. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za financiranje projekata, u Službi za ugovaranje i financiranje projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju,
6. radno mjesto - položaj I. vrste – voditelj Službe za kontrolu projekata Europske unije, broj 3.2.3.1. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Službi za kontrolu projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju,
8. radno mjesto I. vrste – viši stručni savjetnik, broj 3.2.3.1.2. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za provjeru nabave i provedbe, u Službi za kontrolu projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju,
9. radno mjesto I. vrste –stručni suradnik, broj 3.2.3.1.3. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za provjeru nabave i provedbe, u Službi za kontrolu projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju,
11. radno mjesto I. vrste – viši stručni savjetnik, broj 3.2.3.2.2. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za utvrđivanje nepravilnosti, u Službi za kontrolu projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju,
12. radno mjesto I. vrste – stručni suradnik, broj 3.2.3.2.3. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za utvrđivanje nepravilnosti, u Službi za kontrolu projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju,
 
održati će se u petak, 23. rujna 2022. godine, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38, prema sljedećem rasporedu:
 
POČETNA SLOVA PREZIMENA

POČETNA
SLOVA IMENA

TESTIRANJE
2. faza
AP MA petak,
23. rujna 2022.,
9.00 do 10.00 sati
BA MI
BA MA
BI LA IV
BO MA AN
CU DA
GL MA
HA DI
HR DI
IV SU petak,
23. rujna 2022.,
10.00 do 11.00 sati
JO DO
JU KO
KU MI
LJU AN
MA VE
MI IV
PA AD
PE NI petak,
23. rujna 2022.,
11.00 do 12.00 sati
PE DA
RU TI
SI AN
SU IV
ŠT IV
TI IV
ŽE KA

Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja engleskog jezika i provjere znanja rada na računalu.

Kandidat/kinja koji/a ne pristupi testiranju više se neće smatrati kandidatom/kinjom u postupku.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja