Poziv na drugu fazu testiranja vezan uz objavljen Javni natječaj za prijam vježbenika u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja u Narodnim novinama, broj 81/22, od 13. srpnja 2022. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 112-05/22-01/00001
URBROJ: 533-02-22-0009
Zagreb, 4. studenoga 2022.
 
POZIV NA DRUGU FAZU TESTIRANJA
vezan uz objavljen
Javni natječaj za prijam vježbenika u državnu službu 
u Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
- u Narodnim novinama, broj 81/22, od 13. srpnja 2022. godine
- web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 13. srpnja 2022. godine
- web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 13. srpnja 2022. godine
 
Druga faza testiranja kandidata/kinja koji/e su ostvarili/e najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, za prijam vježbenika u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja na neodređeno vrijeme, na:
 
1. radno mjesto I. vrste – stručni suradnik - vježbenik, broj 2.2.1.1.3. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za rashode za zaposlene u osnovnim školama, u Službi za rashode za zaposlene u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja, u Sektoru za financijske poslove, u Glavnom tajništvu,
2. radno mjesto I. vrste – stručni suradnik - vježbenik, broj 3.1.1.2.3. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za poslovanje i popularizaciju znanosti i tehnologije, u Službi za upravljanje i unaprjeđenje znanstvenoistraživačke djelatnosti, u Sektoru za znanstveni sustav i tehnološki razvoj, u Upravi za znanost i tehnologiju,
3. radno mjesto I. vrste – stručni suradnik - vježbenik, broj 4.1.2.1.3. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za državne stipendije i druge izravne potpore studentima, u Službi za državne stipendije i druge potpore studentima, u Sektoru za upravljanje visokim učilištima i studentski standard, u Upravi za visoko obrazovanje,
 
održati će se u srijedu, 16. studenoga 2022. godine, u 9.00 sati, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38.
 
Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja engleskog ili njemačkog jezika i provjere znanja rada na računalu.
 
Kandidat/kinja koji/a ne pristupi testiranju više se neće smatrati kandidatom/kinjom u postupku.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja