Poziv na online informativne radionice za Poziv na dostavu projektnih prijedloga UP.03.2.1.05 „Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Služba za programe i projekte EU, objavljuje poziv na online informativne radionice u u okviru Poziva UP.03.2.1.05 „Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe“, koje će se održati 21. i 22. siječnja 2021. godine od 10:00 do 12:00 sati.

Svrha online informativne radionice je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje/partnere o ciljevima i prihvatljivim aktivnostima Poziva. Sudjelovanje na online informativnoj radionici je besplatno. Broj sudionika na radionici je ograničen stoga molimo da na radionici sudjeluje do najviše 2 predstavnika jednog prijavitelja/partnera koji će biti izravno uključeni u pripremu i/ili provedbu projekta.

Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti online Prijavni obrazac.

U obzir će se uzimati prijave pristigle do ponedjeljka 18. siječnja 2021. do 16:00 sati.

U slučaju velikog broja zaprimljenih prijava, zbog tehničkih ograničenja aplikacija, osigurat će se dodatne online radionice. Svi sudionici koji pošalju prijavu bit će povratno obaviješteni o svom statusu, kada će dobiti i detaljne upute o prijavi i sudjelovanju na online radionici.
 

Najave | Projekti | EU fondovi