Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe“

Status: zatvoren

Poziv na dostavu projektnih prijedloga dostupan je na sljedećoj poveznici.