Natječaji

Poziv na dostavu projektnih prijedloga UP.03.2.1.07. „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V.“
Status: Zatvoren
Datum završetka natječaja je 4. srpnja 2022. godine.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 13. lipnja 2022. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga UP.03.2.1.07. „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V..

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog poziva su osnivači osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti) sukladno članku 90. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/12, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20).

U sklopu ovog poziva financirat će se osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.

Ukupna raspoloživa financijska sredstva u sklopu ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 150.000.000,00 kuna, od kojih ESF sufinanciranje (85%) iznosi 127.500.000,00 kuna, a nacionalno sufinanciranje (15%) iznosi 22.500.000,00 kuna.

Natječajna dokumentacija dostupna je na:
 
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV.“
Status: Zatvoren

Poziv na dostavu projektnih prijedloga i relevantna dokumentacija vezana uz Poziv dostupna je na sljedećoj poveznici.
 
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe“
Status: zatvoren

Poziv na dostavu projektnih prijedloga dostupan je na sljedećoj poveznici.
Ograničeni privremeni poziv na dostavu projektnih prijedloga: „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo“

Status: zatvoren

Poziv na dostavu projektnih prijedloga dostupan je na sljedećoj poveznici.

 

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju“

(Status: Zatvoren)

Poziv na dostavu projektnih prijedloga i relevantna dokumentacija vezana uz Poziv dostupna je na poveznici.

 
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine“

(Status: Zatvoren)

Poziv na dostavu projektnih prijedloga i relevantna dokumentacija vezana uz Poziv dostupna je na poveznici.
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“

(Status: Zatvoren)

Poziv na dostavu projektnih prijedloga i relevantna dokumentacija vezana uz Poziv dostupna je na poveznici.
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija visokog obrazovanja“

(Status: Zatvoren)

Poziv na dostavu projektnih prijedloga i relevantna dokumentacija vezana uz Poziv dostupna je na poveznici.
 
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.“

(Status: Zatvoren)

Poziv na dostavu projektnih prijedloga i relevantna dokumentacija vezana uz Poziv dostupna je na poveznici.
 
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti“

(Status: Zatvoren)

Poziv na dostavu projektnih prijedloga i relevantna dokumentacija vezana uz Poziv dostupna je na poveznici.
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini“

(Status: Zatvoren)

Poziv na dostavu projektnih prijedloga i relevantna dokumentacija vezana uz Poziv dostupna je na poveznici.
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II“

(Status: Zatvoren)

Poziv na dostavu projektnih prijedloga i relevantna dokumentacija vezana uz Poziv dostupna je na poveznici.
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje pismenosti - temelj cjeloživotnog učenja"

(Status: Zatvoren)

Poziv na dostavu projektnih prijedloga i relevantna dokumentacija vezana uz Poziv dostupna je na poveznici.
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“

(Status: Zatvoren)

Poziv na dostavu projektnih prijedloga i relevantna dokumentacija vezana uz Poziv dostupna je na poveznici.