Projekti


Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV.
Broj Poziva: UP.03.2.1.06


Promocija cjeloživotnog učenja faza II.
Razdoblje provedbe: lipanj 2020. - lipanj 2023.


e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II. faza)
Razdoblje provedbe: rujan 2018. - siječanj 2023.


Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih
Razdoblje provedbe: siječanj 2019. - lipanj 2023.


Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo
Broj Poziva: UP.03.3.1.04


Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju
Broj Poziva
: UP.03.1.1.04


Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
Razdoblje provedbe: svibanj 2017. - prosinac 2022.


Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja
Broj Poziva: UP.03.1.1.03

Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR)
Razdoblje provedbe: ožujak 2018. - veljača 2021.

Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori - ZNANSTVENA SURADNJA
Razdoblje provedbe: lipanj 2018. - prosinac 2023.

Internacionalizacija visokog obrazovanja
Broj Poziva: UP.03.1.1.02

Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine
Broj Poziva: UP.03.2.1.04

Dodjela stipendija studentima nižega socio-ekonomskog statusa
Razdoblje provedbe: svibanj 2017. - prosinac 2022.

Dodjela stipendija studentima u prioritetnim područjima STEM
Razdoblje provedbe: kolovoz 2017. - rujan 2022.

Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre
Razdoblje provedbe: siječanj 2017. - prosinac 2022.

Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta
Razdoblje provedbe: svibanj 2017. - ožujak 2021.

Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti
Razdoblje provedbe: rujan 2017. - ožujak 2023.

Unaprjeđenje pismenosti - temelj cjeloživotnog učenja
Broj Poziva: UP.03.2.2.03

Potpora obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti
Broj Poziva: UP.03.2.3.02

Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini
Broj Poziva: UP.03.2.2.02

Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.
Broj Poziva: UP.03.2.1.03

MZOS - Tehnička pomoć OPULJP, faza I
Razdoblje provedbe: siječanj 2015. - prosinac 2023.

Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija - e-Izvori
Razdoblje provedbe: travanj 2016. - prosinac 2021.

Uspostava i upravljanje Registrom Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) kao podrška radu Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a
Razdoblje provedbe: srpanj 2016. - lipanj 2022.

e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)
Razdoblje provedbe: ožujak 2015. - kolovoz 2018.

Unapređenje sustava osiguravanja i unapređenje kvalitete visokog obrazovanja
Razdoblje provedbe: lipanj 2016. - prosinac 2021.

Promocija cjeloživotnog učenja
Razdoblje provedbe: siječanj 2016. - prosinac 2019.

Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II.
Broj Poziva: UP.03.2.1.02

Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama
Broj poziva: UP.03.2.1.01