Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013.

U okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013. provodile su se mjere koje potiču zapošljavanje, obrazovanje i usavršavanje, socijalnu uključenost te jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje.

Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala" provodio se u okviru korištenja sredstava iz Programa pretpristupne pomoći IPA IV. komponenta kao i u prijelaznom razdoblju korištenja sredstava iz Europskog socijalnog fonda 2007. - 2013.

Odlukom Komisije оd 17.10.2013. o izmjeni Odluke Komisije C(2007) 6036 od 7. prosinca 2007. o donošenju višegodišnjeg Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala" za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći za komponentu ljudskih potencijala u Hrvatskoj u pogledu njezina usklađivanja s odredbama kohezijske politike nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji usvojen je Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala" za pomoć u okviru cilja konvergencije u Hrvatskoj za programsko razdoblje od 1. siječnja 2007. do 31. prosinca 2013.

Prioriteti Operativnog programa:
 
Prioritet 1: Potpora pristupu održivom zapošljavanju i prilagodljivosti radne snage
Prioritet 2: Jačanje socijalne uključenosti i integracije osoba u nepovoljnom položaju
Prioritet 3: Jačanje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju
Prioritet 4: Tehnička pomoć
Prioritet 5: Jačanje uloge civilnog društva radi boljeg upravljanja

Pravni okvir za korištenje strukturnih instrumenata EU u RH:

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata EU u RH (NN 78/2012)
Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata EU u RH (NN 97/2012)

Tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja sredstava iz Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013.:

Posrednička tijela razine 1:
  • Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
  • Ministarstvo znanosti i obrazovanja
  • Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
  • Ured za udruge Vlade RH

Posrednička tijela razine 2:
  • Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
  • Hrvatski zavod za zapošljavanje
  • Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Služba za programe i projekte EU (Posredničko tijelo razine 1), nadležno je tijelo za provedbu sljedećih mjera iz Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. - 2013.:

Prioritet 2. Jačanje socijalne uključenosti i integracije osoba u nepovoljnom položaju
Mjera 2.2. Podrška pristupa obrazovanju skupinama s posebnim potrebama

Prioritet 3. Jačanje ljudskog kapitala u obrazovanju te istraživanju i razvoju
Mjera 3.1. Unapređenje obrazovnog sustava
Mjera 3.2. Razvoj ljudskih potencijala u području istraživanja i inovacija