Prijava nepravilnosti


Nepravilnost je svaka povreda odredbi EU i/ili nacionalnog zakonodavstva, koja proizlazi iz određene radnje ili propusta gospodarskog subjekta a koja ima ili bi mogla imati učinak nanošenja štete proračunu EU kroz neopravdanu stavku rashoda.

Svaka počinjena nepravilnost i/ili prijevara, te sumnja na počinjenje istih, moraju se prijaviti bez obzira na veličinu i značaj nepravilnosti i/ili prijevare i bez obzira na to jesu li počinjene namjerno ili iz nehaja.

Svi državni službenici i namještenici, u slučaju da otkriju počinjenu nepravilnost i/ili prijevaru, kao i u slučaju postojanja sumnje na počinjenje nepravilnosti i/ili prijevare u upravljanju i provedbi Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. - 2013., obvezni su na sigurnome mjestu sačuvati originalnu dokumentaciju koja dokazuje počinjenu nepravilnost i/ili prijevaru, kao i dokumentaciju iz koje proizlazi sumnja na počinjenje nepravilnosti i/ili prijevare, te o istome odmah, bez odlaganja obavijestiti usmeno, pismeno, neposrednim kontaktom ili anonimno.

Sukladno odredbama članka 14.a Zakona o državnim službenicima (NN 49/12) te članka 36. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/06) ustanovljeno je pravo na zaštitu državnog službenika koji prijavi sumnju na korupciju te mu je zajamčena zaštita anonimnosti kao i zaštita od bilo kojeg oblika zlostavljanja (princip tzv. "zaštite zviždača").

Gdje prijaviti nepravilnost?

Počinjena nepravilnost i/ili prijevara te sumnja na počinjenje istih može se prijaviti na:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja,
Služba za programe i projekte EU
Donje Svetice 38,
10000 Zagreb
e-adresa: esf@mzo.hr

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih,
Odjel za financiranje i ugovaranje EU-programa
Radnička cesta 37b,
10 000 Zagreb,
tel.: 01 6274 664, 01 6274 633
faks: 01 6274 698
e-adresa: ivan.cep@asoo.hr; irena.rozic.qeta@asoo.hr

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Račkoga 6,
10 000 Zagreb
tel: 01/ 6400 - 600
fax: 01/ 4569 – 150
nepravilnosti.eu@mrrfeu.hr

Ministarstvo financija,
Samostalna služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara
e-adresa: nepravilnosti.eu@mfin.hr

Ured za suzbijanje korupcije pri Europskoj komisiji
(OLAF - European Anti-Fraud Office)
fax: +32-2-2960853
e-adresa: olaf-courrier@ec.europa.eu