Fond solidarnosti Europske unije

Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom

Rok: Do iskorištenja financijske alokacije, odnosno najkasnije do 30. 11. 2021. godine, ovisno o tome što nastupa prije.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 28. siječnja 2021. godine Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” kao otvoreni postupak koji se financira u sklopu Fonda solidarnosti Europske unije.

Pozivom će se podupirati provedba obnove infrastrukture i opreme, odnosno zgrada iz područja znanosti i obrazovanja oštećene u potresu 22. ožujka 2020. na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.

Svrha Poziva je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima, izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara te popravak ili nabavu nove opreme oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj Poziv su javna visoka učilišta (i njihove sastavnice za neintegrirana sveučilišta) upisana u Upisnik visokih učilišta MZO-a, javni znanstveni instituti upisani u Upisnik znanstvenih organizacija MZO-a te tijela državne uprave koja u sklopu svojeg ustrojstva imaju učilišta.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u sklopu ovog Poziva je 953.868.867,49 HRK, a osiguran je u Državnome proračunu RH iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) i drugih izvora.

Dostava projektnih prijedloga dopuštena je najranije od dana objave Poziva, a krajnji rok dostave je do iskorištenja financijske alokacije, odnosno najkasnije do 30. 11. 2021. godine, ovisno o tome što nastupa prije.

Više informacija o Pozivu pročitajte na sljedećoj poveznici:

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/obnova-infrastrukture-i-opreme-u-podrucju-obrazovanja-ostecene-potresom/

Održavanje online radionice - Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom”; FSEU.2021.MZO

Informativna online radionica za potencijalne prijavitelje na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” održat će se u srijedu, 10. veljače 2021. godine, od 13.00 do 15.00 sati, na aplikaciji Zoom. Predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine predstavit će na radionici sadržaj Poziva, a predstavnici Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije održat će predavanje o javnoj nabavi, pravilima i najčešćim pogreškama.

Svi potencijalni prijavitelji obaviješteni su o održavanju online radionice e-mailom koji sadrži link za pristupanje radionici. Ostali zainteresirani potencijalni prijavitelji i dalje mogu slati pitanja vezana uz Poziv na adresu elektroničke pošte: ugovaranje@mzo.hr. Odgovori na postavljena pitanja bit će objavljeni tijekom postupka dodjele na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i internetskim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja mzo.gov.hr svakih sedam radnih dana.

Obrazac pitanja i odgovori - Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom”; FSEU.2021.MZO
Prva izmjena dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom“ (referentni broj: FSEU.2021.MZO.)

Izmjene predmetnog Poziva odnose se na izmjene u navedenim dokumentima:

 • Upute za prijavitelje
 • Sažetak poziva
 • Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava
 • Opći uvjeti Ugovora
 • Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi
 • Prijavni obrazac
 • Prijavni obrazac 1a
 • Izjava prijavitelja
 • Izjava stručnjaka
 • Izjava prijavitelja o statusu s obzirom na (ne)povrativost PDV-a.

Izmijenjena dokumentacija objavljena je na središnjoj stranici ESI fondova na linku:
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/obnova-infrastrukture-i-opreme-u-podrucju-obrazovanja-ostecene-potresom/
 


31. ožujka 2021.

Obavještavamo Vas da se odgovori na pitanja o odredbama Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom“ (referentni broj: FSEU.2021.MZO.) zaprimana od objave predmetnog Poziva usklađuju s 1. Izmjenama Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom“ (referentni broj: FSEU.2021.MZO.) koje su objavljene 26. ožujka 2021. godine te će svi revidirani odgovori biti objavljeni u najkraćem mogućem roku.
 

VAŽNO! Zatvaranje Poziva - Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom FSEU.2021.MZO.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD), objavljuje obavijest o zatvaranju Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom“ (FSEU.2021.MZO), s istekom roka dostave projektnih prijedloga. Poziv se zatvara 30. studenoga 2021. godine.

Zatvaranje Poziva objavljuje se zbog isteka roka prijave na Poziv sukladno točki 3.2 Uputa za prijavitelje. Svrha Poziva je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluge utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izradu dokumentacije za provedbu i samu provedbu dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovitu obnovu koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima, izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara te popravak ili nabavu nove opreme oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije. Ukupna predviđena sredstva za dodjelu propisana Pozivom iznose 1.907.737.734,98 HRK, a osigurana su u Državnome proračunu RH iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) u iznosu od 953.868.867,49 HRK i iz drugih izvora (npr. Nacionalnog plana oporavka i otpornosti) također u iznosu od 953.868.867,49 HRK.

Projektni prijedlozi koji se predaju nakon proteka roka za predaju, tj. nakon iskorištenja osiguranih sredstava, vraćaju se neotvoreni prijavitelju.

Pozivamo Vas da pratite daljnje informacije vezane uz predmetni Poziv koje će biti objavljene na službenim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja te na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr.

Druga izmjena Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom“ (referentni broj: FSEU.2021.MZO)

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u svojstvu Nacionalnog koordinacijskog tijela u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Fonda solidarnosti Europske unije donijelo je Odluku o donošenju pravila za provedbu Fonda solidarnosti Europske unije na temelju Provedbene odluke Komisije C(2020) 8712 o dodjeli financijskog doprinosa iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje hitnih operacija i operacija oporavka nakon katastrofe uzrokovane potresom 2020. u Gradu Zagrebu te Zagrebačkoj i Krapinsko-zagorskoj županiji u Hrvatskoj. 

Provedbenom odlukom Komisije od 19. svibnja 2022. godine o izmjeni Provedbene odluke Komisije C(2020) 8712 o dodjeli financijskog doprinosa iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje hitnih operacija i operacija oporavka nakon katastrofe uzrokovane potresom 2020. u Gradu Zagrebu te Zagrebačkoj i Krapinsko-zagorskoj županiji u Hrvatskoj produženo je razdoblje prihvatljivosti troškova za potres koji se dogodio 22. ožujka 2020. godine do 1. lipnja 2023. godine s mogućnošću produženja do 30. lipnja 2023. godine.

Sukladno gore navedenoj Odluci izmijenjen je Poziv „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom“ (referentni broj: FSEU.2021.MZO) na način da se produljilo razdoblje prihvatljivosti operacije i razdoblje prihvatljivosti troškova te nastavno na donesenu novu verziju Zajedničkih nacionalnih pravila (ZNP 1, verzija 1.3.) od 27. travnja 2022. godine izmijenjen je prilog 2 Opći uvjeti na način da se dodala nova odobrena verzija Općih uvjeta.
Važna obavijest! (16. studenoga 2022.) - Treća izmjena Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom“ (referentni broj: FSEU.2021.MZO)

Važna obavijest! (16. studenoga 2022.)


U sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom (referentna oznaka: FSEU.2021.MZO.) izmijenjene su Upute za prijavitelje, točka 1.1. Zakonodavni okvir, točka 2.9. Prihvatljivi troškovi, Grupa 3. Izvedba radova, Grupa 4. Nabava opreme koja je stradala u potresu, Grupa 5. Upravljanje projektom i administracija, točka 5.3. Podnošenje zahtjeva za predujmom/nadoknadom sredstava te Prilog 1 Ugovor.

Dokumenti

Popis ugovorenih projekata

9. siječnja 2023.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom” (referentna oznaka: FSEU.2022.MZO.) s korisnikom Bjelovarsko-bilogorskom županijom sklopljen je Ugovor za provedbu operacije koja se financira iz Fonda solidarnosti Europske unije u vrijednosti od 393.834,76 EUR, odnosno 2.967.348,00 HRK. Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 
14. prosinca 2022.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom” (referentna oznaka: FSEU.2022.MZO.) sklopljeni su s dvoje korisnika novi ugovori za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije.
S korisnikom Gradom Siskom sklopljen je Ugovor u vrijednosti od 619.000,00 HRK, a s korisnikom Gradom Karlovcem sklopljen je Ugovor u vrijednosti od 19.080.684,19 HRK.
Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 
5. prosinca 2022.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom” (referentna oznaka: FSEU.2022.MZO.) sklopljeni su s dvoje korisnika novi ugovori za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. 
S korisnikom Gradom Siskom sklopljeni su ugovori u vrijednosti od 8.729.320,00 HRK, a s korisnikom Karlovačkom županijom sklopljen je ugovor u vrijednosti od 10.765.966,10 HRK. 
Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku
 
1. prosinca 2022.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom” (referentna oznaka: FSEU.2022.MZO.) sklopljeni su s četvero korisnika novi ugovori za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. 
S korisnikom Gradom Križevcima sklopljeni su ugovori u vrijednosti od 8.966.734,90 HRK, s korisnikom Sisačko-moslavačkom županijom sklopljen je Ugovor u vrijednosti od 13.198.679,88 HRK, s korisnikom Institutom Ruđer Bošković sklopljeni su ugovori u vrijednosti od 14.708.736,00 HRK, a s korisnikom Metalurškim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu sklopljen je Ugovor u vrijednosti od 42.818.074,00 HRK. 
Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku
 
24. studenoga 2022.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom” (referentna oznaka: FSEU.2022.MZO.) sklopljeni su s trima korisnicima novi ugovori za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. 
S korisnikom Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu sklopljen je Ugovor u vrijednosti od 17.158.000,00 HRK, s korisnikom Zagrebačkom županijom sklopljeni su ugovori u vrijednosti 785.694,98 HRK, a s korisnikom Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu sklopljen je Ugovor u vrijednosti 20.895.638,40 HRK. 
Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku. 
 
17. studenoga 2022.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom” (referentna oznaka: FSEU.2022.MZO.) sklopljeni su sa šestero korisnika novi ugovori za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. 
S korisnikom Tekstilno-tehnološkim fakultetom sklopljen je Ugovor u vrijednosti od 15.028.285,10 HRK, s korisnikom Akademijom likovnih umjetnosti sklopljeni su ugovori u vrijednosti od 103.014.913,38 HRK, s korisnikom Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom sklopljeni su ugovori u vrijednosti od 412.346,25 HRK, s korisnikom Rudarsko-geološko-naftnim fakultetom sklopljen je Ugovor u vrijednosti od 1.106.748,72 HRK, s korisnikom Krapinsko-zagorskom županijom sklopljen je Ugovor u vrijednosti od 4.652.604,00 HRK, a s korisnikom Veleučilištem u Karlovcu sklopljen je Ugovor u vrijednosti od 2.017.500,00 HRK. 
Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 
27. 10. 2022.

Popis raskinutih ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava do 27. listopada 2022. godine
 
U sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom“ (referentna oznaka: FSEU.2022.MZO.), a u skladu s Općim uvjetima Ugovora sklopljenog s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, raskinut je Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za projekt FSEU.2022.MZO.016 financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Dodijeljena financijska sredstva prema Ugovoru nisu korištena pa je Ugovor raskinut bez financijskih obveza. Raskinut je Ugovor sa sljedećim korisnikom za projektni prijedlog i iznos naveden u tablici:
 
Korisnik bespovratnih sredstava Naziv projekta Bespovratna sredstva (HRK)
Grad Krapina

Sanacija potresom oštećene građevine OŠ „Ljudevit Gaj“ Krapina te Područne škole Donja Šemnica

255.943,06
 
8. kolovoza 2022.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom” (referentna oznaka: FSEU.2022.MZO.) s korisnikom Gradom Siskom sklopljeni su ugovori za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije u vrijednosti od 13.110.036,00 HRK.
Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 
25. srpnja 2022.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom” (referentna oznaka: FSEU.2022.MZO.) s korisnikom Institutom Ruđer Bošković sklopljen je Ugovor za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije u vrijednosti od 578.793,60 HRK.
Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 
21. 7. 2022.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom” (referentna oznaka: FSEU.2022.MZO.) sklopljeni su s četvero korisnika novi ugovori za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. S korisnikom Gradom Petrinjom sklopljen je Ugovor u vrijednosti od 38.322.391,84 HRK, s korisnikom Sisačko-moslavačkom županijom sklopljeno je jedanaest ugovora u vrijednosti od 155.415.765,92 HRK, s korisnikom Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu sklopljena su tri ugovora u vrijednosti od 51.412.454,01 HRK, a s korisnikom Gradom Siskom sklopljen je Ugovor u vrijednosti od 203.079,37 HRK.
Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 
19. srpnja 2022.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom” (referentna oznaka: FSEU.2022.MZO.) s korisnikom Fakultetom kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu sklopljeni su ugovori za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije u vrijednosti od 47.088.857,32 HRK.
Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 
15. 7. 2022.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom” (referentna oznaka: FSEU.2022.MZO.) sklopljeni su s dvama korisnicima novi ugovori za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. S korisnikom Zagrebačkom županijom sklopljeni su ugovori za provedbu operacija u vrijednosti od 522.562,36 HRK, a s korisnikom Gradom Dugom Resom sklopljen je Ugovor u vrijednosti od 985.320,00 HRK.
Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 
13. 7. 2022.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom” (referentna oznaka: FSEU.2022.MZO.) sklopljeni su s dvama korisnicima novi ugovori za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. S korisnikom Učiteljskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu sklopljen je Ugovor za provedbu operacija u vrijednosti od 29.477.274,37 HRK, a s korisnikom Veleučilištem u Karlovcu sklopljen je Ugovor u vrijednosti od 940.552,19 HRK.
Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 
6. 7. 2022.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom” (referentna oznaka: FSEU.2022.MZO.) s korisnikom Sisačko-moslavačkom županijom sklopljen je Ugovor za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije u vrijednosti od 6.924.325,13 HRK.
Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 
21. 6. 2022.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom” (referentna oznaka: FSEU.2022.MZO.) sklopljeni su s dvama korisnicima novi ugovori za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. S korisnikom Gradom Zagrebom sklopljeni su ugovori u vrijednosti od 556.219,38 HRK, a s korisnikom Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu sklopljen je Ugovor u vrijednosti od 70.000,00 HRK.
Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 
21. 6. 2022.

Popis raskinutih ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava do 21. lipnja 2022. godine
 
U skladu s Općim uvjetima Ugovora sklopljenog s Ministarstvom znanosti i obrazovanja sporazumno je raskinut Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za obnovu infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom financirane iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Dodijeljena financijska sredstva prema Ugovoru nisu korištena pa je raskid potpisan bez financijskih obveza. Raskinut je Ugovor sa sljedećim korisnikom za projektni prijedlog i iznos naveden u tablici:
 
 
Korisnik bespovratnih sredstava Naziv projekta Bespovratna sredstva (HRK)
Ministarstvo unutarnjih poslova

„Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom“
Policijska akademija, IV. Paviljon,
Sjeverna dilatacija

2.743.120,00
 

7. 6. 2022.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom” (referentna oznaka: FSEU.2022.MZO.) s korisnikom Gradom Siskom sklopljeni su ugovori za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije u vrijednosti od 446.898,36 HRK.
Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
2. lipnja 2022.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom” (referentna oznaka: FSEU.2022.MZO.) s korisnikom Gradom Zagrebom sklopljeni su ugovori za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije u vrijednosti od 5.943.102,35 HRK.
Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 
31. 5. 2022.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom” (referentna oznaka: FSEU.2022.MZO.) sklopljeni su s trima korisnicima novi ugovori za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. S korisnikom Gradom Kutinom sklopljen je Ugovor u vrijednosti od 74.907,50 HRK, s korisnikom Gradom Krapinom sklopljen je Ugovor u vrijednosti od 255.943,06 HRK, a s korisnikom Veleučilištem u Karlovcu sklopljen je Ugovor u vrijednosti od 232.000,00 HRK.
Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 
26. 5. 2022.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom” (referentna oznaka: FSEU.2022.MZO.) sklopljeni su s trima korisnicima novi ugovori za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. S korisnikom Gradom Siskom sklopljeni su ugovori u vrijednosti od 919.071,04 HRK, s korisnikom Karlovačkom županijom sklopljen je Ugovor u vrijednosti od 1.962.964,90 HRK, a s korisnikom Fakultetom šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu sklopljen je Ugovor u vrijednosti od 1.773.959,19 HRK.
Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 
24. 5. 2022.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom” (referentna oznaka: FSEU.2022.MZO.) sklopljeni su s trima korisnicima novi ugovori za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. S korisnikom Zagrebačkom županijom sklopljeni su Ugovori u vrijednosti od 2.017.156,95 HRK, s korisnikom Učiteljskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu sklopljen je Ugovor u vrijednosti od 434.605,25 HRK, a s korisnikom Rudarsko-geološko-naftnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu sklopljen je Ugovor u vrijednosti od 36.920,96 HRK.
Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 
23. 5. 2022.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom” (referentna oznaka: FSEU.2022.MZO.) s korisnikom Stomatološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu sklopljen je Ugovor za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije u vrijednosti od 69.500,00 HRK.
Popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 
18. 3. 2022.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” s korisnikom Ministarstvo obrane sklopljena su pet ugovora za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije: Ugovor FSEU.2021.MZO.080 u vrijednosti od 16.729.910,71 HRK, Ugovor FSEU.2021.MZO.081 u vrijednosti od 12.667.187,50 HRK, Ugovor FSEU.2021.MZO.082 u vrijednosti od 4.473.784,42, Ugovor FSEU.2021.MZO.083 u vrijednosti od 10.948.437,50 HRK  i Ugovor FSEU.2021.MZO.084 u vrijednosti od 13.811.555,00 HRK. Operacije se odnose na obnovu građevina Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“.
Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
28. 2. 2022.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” s korisnikom Institutom Ruđer Bošković sklopljena su dva nova ugovora za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije: Ugovor FSEU.2021.MZO.078 u vrijednosti od 2.215.407,50 HRK i Ugovor FSEU.2021.MZO.079 u vrijednosti od 2.200.488,00 HRK. 
Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 
23. 12. 2021.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” s korisnikom Učiteljskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu sklopljen je Ugovor za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije u vrijednosti od 183.925,37 HRK.
Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
8. prosinca 2021.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” sklopljen je s korisnikom, Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Ugovor za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije u vrijednosti od 819.969,07 HRK.
Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 
24. studenoga 2021.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” sklopljeni su s dvama korisnicima novi ugovori za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. S korisnikom Hrvatskim katoličkim sveučilištem sklopljen je Ugovor u vrijednosti od 73.351,000,00 HRK, a s korisnikom Akademijom likovnih umjetnosti sklopljen je Ugovor u vrijednosti od 216.000,00 HRK.
Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 
16. studenoga 2021.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” sklopljen je s korisnikom, Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar, Ugovor za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije u vrijednosti od 313.827,97 HRK.
Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 
12. studenoga 2021.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” sklopljeni su s trima korisnicima novi ugovori za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. S korisnikom Fakultetom strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu sklopljen je Ugovor u vrijednosti od 92.751,51 HRK, s korisnikom Institutom za medicinska istraživanja i medicinu rada sklopljen je Ugovor u vrijednosti od 6.687.750,00 HRK i s korisnikom Fakultetom političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu sklopljen je Ugovor u vrijednosti od 533.690,00 HRK. 
Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 
14. listopada 2021.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” s korisnikom Farmaceutsko-biokemijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu sklopljen je Ugovor za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije u vrijednosti od 58.269,94 HRK.
Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 
16. rujna 2021.

U sklopu Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” sklopljen je s korisnikom, Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Ugovor za provedbu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije u vrijednosti od 54.069.935,22 HRK.
Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 
15. rujna 2021.

U okviru Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” s korisnikom Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu sklopljen je Ugovor za provedbu operacija koja se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije u vrijednosti 6.208.686,09 HRK.
Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 

29. srpnja 2021.

U okviru Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” s korisnikom Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu sklopljen je Ugovor za provedbu operacija koja se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije u vrijednosti 2.314.467,34 HRK.
Novi popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 
12. srpnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je 7. srpnja 2021. godine potpisalo 42 projekta u okviru Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” u ukupnom iznosu od 2.140.837.980 kuna, a popis informacija o korisnicima možete preuzeti na linku.
 

Dokumenti

Objava Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom“ – 2. PozivRok: Prijave se zaprimaju do 6. ožujka 2022. godine do 16.00 sati.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 5. siječnja 2022. godine Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom” kao otvoreni privremeni postupak koji se financira u sklopu Fonda solidarnosti Europske unije.

Pozivom će se podupirati provedba obnove infrastrukture, odnosno zgrada iz područja znanosti i obrazovanja oštećenih u seriji potresa od 28. prosinca 2020. na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije.

Svrha Poziva je nadoknada sredstava operacijama u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje, cjelovite obnove koje podrazumijevaju dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u seriji potresa koji su se događali počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj Poziv su javna visoka učilišta (i njihove sastavnice za neintegrirana sveučilišta) upisana u Upisnik visokih učilišta MZO-a, javni znanstveni instituti upisani u Upisnik znanstvenih organizacija MZO-a te Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakonu o Gradu Zagrebu kao osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja ili odgoja i obrazovanja.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u sklopu ovog Poziva je 365.600.000 HRK, a osiguran je u Državnome proračunu RH iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) i drugih izvora.

Dostava projektnih prijedloga dopuštena je najranije od dana objave Poziva, a krajnji rok dostave je do 6. ožujka 2022. godine.

Više informacija o Pozivu pročitajte web stranici:
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/obnova-infrastrukture-u-podrucju-obrazovanja-ostecene-potresom-fseu-2022-mzo/
Obrazac pitanja i odgovori - Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom”; FSEU.2022.MZO
Produljenje roka za Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom“ – 2. Poziv

Produljenje roka: 14. ožujka 2022.


Važna obavijest! (4. ožujka 2022.)
Prva izmjena dokumentacije zbog produljenja roka za prijavu: U sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom (referentna oznaka: FSEU.2022.MZO.), izmjenjuje se rok za dostavu projektnih prijedloga s 6. ožujka 2022. godine na 14. ožujka 2022. godine.
Druga izmjena dokumentacije i produljenje roka za prijavu za Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom – 2. Poziv“

Produljenje roka: 18. ožujka 2022.

Važna obavijest! (11. ožujka 2022.) 
Druga izmjena dokumentacije i produljenje roka za prijavu: U sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom (referentna oznaka: FSEU.2022.MZO.), izmjenjuju se Upute za prijavitelje i rok za dostavu projektnih prijedloga s 14. ožujka 2022. godine na 18. ožujka 2022. godine.

Dokumenti

Treća izmjena dokumentacije i produljenje roka za prijavu za Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom – 2. Poziv

Produljenje roka: 28. ožujka 2022.

Važna obavijest! (18. ožujka 2022.)

Treća izmjena dokumentacije i produljenje roka za prijavu:
U sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom (referentna oznaka: FSEU.2022.MZO.), izmjenjuju se Upute za prijavitelje, Prilog 8. UzP te se rok produljuje s 18. ožujka 2022. godine na 28. ožujka 2022. godine.
Napomena: Izmjena Poziva ne zahtijeva doradu projektnih prijedloga.

Dokumenti

VAŽNO! Zatvaranje Poziva Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom FSEU.2022.MZO.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD), objavljuje obavijest o zatvaranju Poziva „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom (FSEU.2022.MZO)“, s istekom roka dostave projektnih prijedloga. Poziv se zatvara 28. ožujka 2022. godine.
 
Zatvaranje Poziva objavljuje se zbog isteka roka prijave na Poziv sukladno točki 3.2 Uputa za prijavitelje. 
 
Svrha Poziva je nadoknada sredstava operacijama u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje, cjelovite obnove koje podrazumijevaju dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u seriji potresa koji su se događali počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara. 
 
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u sklopu ovog Poziva iznosi 365.600.000 HRK, od čega je:
 
 • iznos sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) 182.800.000 HRK
 • iznos sredstava iz drugih izvora 182.800.000 HRK. 
 
Poziv je podijeljen u dvije grupe te su tako i podijeljena financijska sredstva:
 
 • Grupa 1. – iznos sredstava iz FSEU iznosi 30.000.000 HRK
 • Grupa 2. – iznos sredstava iz FSEU iznosi 152.800.000 HRK, a iz drugih izvora 182.800.000 HRK.
 
Projektni prijedlozi koji se predaju nakon proteka roka za predaju, tj. nakon iskorištenja osiguranih sredstava vraćaju se neotvoreni prijavitelju.
 
Pozivamo Vas da pratite daljnje informacije vezane uz predmetni Poziv koje će biti objavljene na službenim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja te na internetskoj stranici strukturnifondovi.hr.
Važna obavijest (14. rujna 2022. godine) - Izmjena Općih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije

14. rujna 2022.

Odlukom o donošenju pravila za provedbu Fonda solidarnosti Europske unije – verzija 1.3. od 27. travnja 2022. godine - na snagu su stupili izmijenjeni Opći uvjeti Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije u kojima je izmijenjen članak 20., stavak 20.1. na način da sada glasi:

„Ugovor se ne može izmijeniti u svrhu ili s učinkom koji bi doveo u pitanje zaključke postupka dodjele bespovratnih financijskih sredstava, posebice provjeru prihvatljivosti projektnog prijedloga te postupanje u skladu s načelom jednakog postupanja. Iznose bespovratnih financijskih sredstava određenih Ugovorom moguće je iznimno izmijeniti, odnosno povećati ako za to postoje opravdani razlozi koje je Korisnik dužan obrazložiti prilikom podnošenja zahtjeva za izmjenu iznosa bespovratnih financijskih sredstava određenih Ugovorom, u skladu s važećim propisima koji uređuju postupke nabave.

MZO TOPFD naglašava kako su stupanjem na snagu izmijenjeni Opći uvjeti postali primjenjivi za sve operacije ugovorene iz Fonda solidarnosti Europske unije te da su korisnici obvezni informirati nadležno tijelo (MZO TOPFD) ako unatoč navedenim izmjenama odluče primjenjivati Opće uvjete prema kojima su zaključili Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Ako se korisnik ne izjasni, MZO TOPFD će smatrati da je korisnik suglasan s primjenom izmijenjenih Općih uvjeta iz verzije 1.3. Pravila za provedbu Fonda solidarnosti Europske unije. Također, zbog primjene novih Općih uvjeta nije potrebno pristupiti izradi dodatka ugovoru o bespovratnim sredstvima, već se Opći uvjeti iz verzije ZNP-a 1.3. automatski primjenjuju.
Važna obavijest! (16. studenoga 2022.) - Četvrta izmjena dokumentacije i produljenje roka za prijavu za Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom - 2. Poziv"

Važna obavijest! (16. studenoga 2022.)


U sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom (referentna oznaka: FSEU.2022.MZO.) izmijenjene su Upute za prijavitelje, točka 1.4. Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih financijskih sredstava, obveze prijavitelja, točka 2.9. Prihvatljivi troškovi, Grupa 2. Priprema projektno-tehničke dokumentacije i Grupa 3. Izvedba radova, točka 5.3.  Podnošenje zahtjeva za predujmom/nadoknadom sredstava te Prilog 1 Ugovor.
Važna obavijest (3. siječnja 2023. godine) - Izmjena Općih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije
Odlukom o donošenju pravila za provedbu Fonda solidarnosti Europske unije – verzija 2.0. od 13. prosinca 2022. godine, na snagu su stupili izmijenjeni Opći uvjeti Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije u kojima je izmijenjen članak 20., stavak 20.1. na način da sada glasi:

„Ugovor se ne može izmijeniti u svrhu ili s učinkom koji bi doveo u pitanje zaključke postupka dodjele bespovratnih financijskih sredstava, posebice provjeru prihvatljivosti projektnog prijedloga te postupanje u skladu s načelom jednakog postupanja. Iznimno, moguće je izmijeniti iznose bespovratnih financijskih sredstava određenih Ugovorom, uvesti nove i/ili mijenjati postojeće aktivnosti i s njima povezane troškove, dodati prihvatljive troškove, odnosno proširiti obuhvat Operacije ako je to nužno, što je Korisnik dužan obrazložiti prilikom podnošenja zahtjeva za izmjenu Ugovora, u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2012/2002.

Kako bi se utvrdilo utječu li i u kojem opsegu predložene izmjene na rezultate postupka dodjele bespovratnih financijskih sredstava, TOPFD ima pravo utvrditi usklađenost predložene izmjene sa zaključcima iz postupka dodjele, na temelju ponovne provjere dijela ili cijeloga projektnog prijedloga (ovisno o predloženoj izmjeni), isključivo na temelju pravila referentnog poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava, odnosno Uredbe FSEU, osiguravajući načelo jednakog postupanja.“

MZO TOPFD naglašava kako su stupanjem na snagu izmijenjeni Opći uvjeti postali primjenjivi za sve operacije ugovorene iz Fonda solidarnosti Europske unije te da su korisnici obvezni informirati nadležno tijelo (MZO TOPFD) ako se unatoč navedenim izmjenama odluče primjenjivati Opće uvjete prema kojima su zaključili Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Ako se korisnik ne izjasni, MZO TOPFD će smatrati da je korisnik suglasan s primjenom izmijenjenih Općih uvjeta iz verzije 2.0. Pravila za provedbu Fonda solidarnosti Europske unije. Također, zbog primjene novih Općih uvjeta nije potrebno pristupiti izradi dodatka ugovoru o bespovratnim sredstvima, već se Opći uvjeti iz verzije ZNP-a 2.0. automatski primjenjuju.
 
Važna obavijest! (23. veljače 2023.) - objavljena Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije, referentnog broja: FSEU.JID
Obavještavamo vas kako je dana 22. veljače 2023. godine na stranicama Europskih strukturnih i investicijskih fondova objavljena Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije, referentnog broja: FSEU.JID.

Objavu predmetne dodjele možete pronaći na poveznici:
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jednostavna-izravna-dodjela-bespovratnih-financijskih-sredstava-iz-fonda-solidarnosti-europske-unije/

Na predmetnoj poveznici nalazi se ukupna dokumentacija i detalji vezani uz samu prijavu.
VAŽNO - (10. ožujka 2023.) - Obavijest potencijalnim prijaviteljima!
Obavještavamo potencijalne prijavitelje za Jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih financijskih sredstava da se dana 10. ožujka 2023. godine, zaključno u 15.00 h, obustavlja dodjela bespovratnih financijskih sredstava za aktivnosti u sklopu kojih troškovi još uvijek nisu nastali, odnosno za potencijalne troškove iz točke 5.2. Uputa za provedbu Jednostavne izravne dodjele.

Sve prijave koje sadrže potencijalne troškove, a prijave se nadležnome Tijelu odgovornom za provedbu financijskoga doprinosa nakon navedenoga roka, neće biti uzete na razmatranje. O eventualnoj mogućnosti ponovnog otvaranja Jednostavne izravne dodjele bespovratnih financijskih sredstava u dijelu potencijalnih troškova, obavijest će biti objavljena na mrežnim stranicama https://mpgi.gov.hr/, https://strukturnifondovi.hr/ te https://mzom.gov.hr/.

Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava u dijelu dodjele sredstava za troškove koji su već nastali se nastavlja te je prijave moguće dostaviti nadležnim tijelima, a kako je navedeno u Uputama za provedbu Jednostavne izravne dodjele.
VAŽNO - (30. ožujka 2023.) - Obavijest potencijalnim prijaviteljima!
Obavještavamo potencijalne prijavitelje da se produžuje razdoblje zaprimanja prijava na Jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije do 30. travnja 2023. godine za nastale troškove iz točke 5.1. Uputa za provedbu Jednostavne izravne dodjele.

Prijave za troškove koji su već nastali moguće je dostaviti nadležnim tijelima, a kako je navedeno u Uputama za provedbu Jednostavne izravne dodjele.
VAŽNO - 27. 4. 2023., Obavijest potencijalnim prijaviteljima!

Obavještavamo potencijalne prijavitelje da se produžuje razdoblje zaprimanja prijava na Jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije do 31. svibnja 2023. godine za nastale troškove iz točke 5.1. Uputa za provedbu Jednostavne izravne dodjele.

Prijave za troškove koji su već nastali moguće je dostaviti nadležnim tijelima, a kako je navedeno u Uputama za provedbu Jednostavne izravne dodjele.
VAŽNO – 31. 5. 2023., Obavijest potencijalnim prijaviteljima!

Obavještavamo potencijalne prijavitelje da se produžuje razdoblje zaprimanja prijava na Jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije do 16. lipnja 2023. godine za nastale troškove iz točke 5.1. Uputa za provedbu Jednostavne izravne dodjele vezane uz potres koji se dogodio 22. ožujka 2020. godine s epicentrom na području grada Zagreba.

Prijave za troškove koji su već nastali moguće je dostaviti nadležnim tijelima, a kako je navedeno u Uputama za provedbu Jednostavne izravne dodjele.

Nadalje, obavještavamo potencijalne prijavitelje da se s danom 31. svibnja 2023. godine zaključno u 20.00 sati obustavlja dodjela bespovratnih financijskih sredstava za nastale troškove iz točke 5.1. Uputa za provedbu Jednostavne izravne dodjele vezane uz seriju potresa koji su se dogodili počevši od 28. prosinca 2020. godine s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije.

Sve prijave koje sadrže nastale troškove vezane uz seriju potresa koji su se dogodili počevši od 28. prosinca 2020. godine s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije, a prijave se nadležnome tijelu odgovornom za provedbu financijskoga doprinosa nakon navedenoga roka, neće biti uzete u razmatranje.

Obavijest o produžetku, odnosno obustavi, objavljena je na sljedećoj poveznici: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jednostavna-izravna-dodjela-bespovratnih-financijskih-sredstava-iz-fonda-solidarnosti-europske-unije/.
VAŽNO - 16. 6. 2023., Obavijest potencijalnim prijaviteljima!

Obavještavamo potencijalne prijavitelje da se produžuje razdoblje zaprimanja prijava na Jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije do 30. lipnja 2023. godine za nastale troškove iz točke 5.1. Uputa za provedbu Jednostavne izravne dodjele vezane uz potres koji se dogodio 22. ožujka 2020. godine s epicentrom na području grada Zagreba.

Prijave za troškove koji su već nastali moguće je dostaviti nadležnim tijelima, a kako je navedeno u Uputama za provedbu Jednostavne izravne dodjele.
VAŽNA OBAVIJEST (30. lipnja 2023.) – jednostrana izmjena Ugovora!

Sukladno članku 22. Općih uvjeta TOPFD donosi Odluku kojom se produžuje razdoblje provedbe projekata za operacije čija se sveobuhvatna obnova zgrada nastavlja financirati iz Mehanizma za oporavak i otpornost, u sklopu Investicije C6.1.R1-I2 i nakon 30. lipnja 2023. godine, kao jednostranu izmjenu Ugovora.
Važna obavijest (9. veljače 2024.) - Jednostrana izmjena ugovora za operacije financirane iz Fonda solidarnosti EU

Sukladno Odluci o nastavku financiranja operacija započetih iz Fonda solidarnosti Europske unije iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske (KLASA: 022-03/23-04/271, URBROJ: 50301-05/27-23-2) koju je Vlada Republike Hrvatske donijela 28. lipnja 2023. godine, uređuje se nastavak financiranja operacija započetih iz Fonda solidarnosti Europske unije kod kojih je u tijeku provođenje ugovora o izvođenju radova, te se isti nastavljaju financirati sukladno navedenoj Odluci. Odluka je stupila na snagu danom donošenja. 

Vezano uz članak 22. Općih uvjeta ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti EU-a, TOPFD jednostranom izmjenom Ugovora uvodi državni proračun kao novi izvor financiranja.