Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih

Razdoblje provedbe: siječanj 2019. - lipanj 2023.

Korisnik: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Ukupna vrijednost projekta: 17.838.099,66 HRK 

ESF: 15.162.384,71 HRK

Razdoblje provedbe: siječanj 2019. - lipanj 2023.

Prema Zakonu o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (Narodne novine, br. 24/2010.), Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih sudjeluje u postupcima vrednovanja, samovrednovanja i vanjskog vrednovanja u sustavu strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.

Cilj operacije je razvoj sustava osiguravanja kvalitete uz izradu modela samovrednovanja i vanjskog vrjednovanja ustanova za obrazovanje odraslih u svrhu poboljšanja obrazovanja odraslih temeljenog na relevantnim istraživačkim podacima.

Tristo obrazovnih stručnjaka koji rade u javnim institucijama odgovornima za razvoj i provedbu politike obrazovanja koordinirat će provedbu aktivnosti nacionalnog ispitivanja kompetencija odraslih te uspostavu sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih. 

Više informacija: http://www.asoo.hr/