U Ministarstvu znanosti i obrazovanja potpisan ugovor za projekt „Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih”

U četvrtak, 18. lipnja 2020., u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, potpisan je ugovor o bespovratnim sredstvima za provedbu projekta pod nazivom Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. (Europski socijalni fond).

Riječ je o projektu ukupne vrijednosti 17.838.099,66 HRK čiji je nositelj Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO). Projekt je usmjeren na poboljšanje kvalitete sustava obrazovanja odraslih izradom modela samovrednovanja i vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih u svrhu poboljšanja obrazovanja odraslih temeljenog na relevantnim istraživačkim podacima. Specifično, višegodišnjom provedbom projekta Republika Hrvatska sudjelovat će u najvećem ispitivanju kompetencija odraslih u svijetu – Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) - međunarodnom ispitivanju Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) kojim se mjeri čitalačka i matematička pismenost te sposobnost rješavanja problema u tehnološki bogatim okruženjima odraslih osoba u dobi od 16 do 65 godina u više od 40 zemalja. 

Na taj način PIAAC mjeri ključne kognitivne i radne vještine odraslih kao preduvjet za razvoj inovacija i zapošljavanje, socijalnu uključenost i ekonomski napredak. Ispitivanje se provodi od 2008. godine, a 2018. započeo je drugi ciklus ispitivanja koji će se provoditi do 2023. godine. Ministarstvo znanosti i obrazovanja izrazilo je OECD-u namjeru za uključivanje u ispitivanje PIAAC 2018. te imenovalo ASOO nadležnim tijelom za nacionalnu provedbu ispitivanja. 

Sudjelovanje u najvećem ispitivanju kompetencija odraslih u svijetu - PIAAC, od strateške je važnosti za jačanje kvalitete obrazovanja u Hrvatskoj koja će prvi put imati priliku pouzdano utvrditi razinu kompetencija odraslih ispitanika u poslovnom i širem društvenom okruženju. Rezultati ispitivanja PIAAC, smjerovi i preporuke, omogućit će komparativnu analizu kompetencija odraslih u Hrvatskoj te uvid u relevantnost stečenih kompetencija tijekom obrazovanja u odnosu na potrebe tržišta rada. 

U konačnici, kao dio vanjskog vrednovanja kompetencija odraslih ispitanika, rezultati ispitivanja PIAAC omogućit će međunarodnu usporedbu kompetencija odraslih i time poslužiti kao pokazatelj kvalitete i relevantnosti hrvatskoga obrazovnog sustava na svim razinama te učinkovitosti obrazovnih politika. 

Utvrđene nedostatne kompetencije odraslih u odnosu na zahtjeve tržišta rada pružit će jasne smjernice za jačanje kvalitete obrazovanja odraslih i poticanje cjeloživotnog učenja u Hrvatskoj.

Potpisivanjem navedenoga ugovora osigurani su, uz ostalo, i financijski preduvjeti za pripremu i provedbu ispitivanja.

Ugovor su potpisali prof. dr. sc. Blaženka Divjak, ministrica znanosti i obrazovanja, gosp. Mario Vučić, pomoćnik ravnatelja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i gđa Martina Hundrić, pomoćnica ravnatelja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
Pisane vijesti | Priopćenja | EU fondovi