Zagreb Call for Action on Brain Circulation 2020.

„Talenti su raspoređeni ravnomjerno, ali mogućnosti nisu!“
Ministrica, prof. dr. sc. Blaženka Divjak

Na predsjedavajućoj videokonferenciji MSCA 2020.HR: Učinak i budući izazovi za Marie Skłodowska-Curie akcije, koja je održana 19. lipnja 2020. u Zagrebu, raspravljalo se o ulozi i važnosti programa Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) pri postizanju pozitivne i uravnotežene cirkulacije mozgova, načinima privlačenja i zadržavanja izvrsnih istraživača te njihovu poticanju na sudjelovanje u istraživačkim i inovacijskim programima. U tom je kontekstu državni tajnik dr. sc. Tome Antičić predstavio inicijativu „Zagreb Call for Action on Brain Circulation 2020.“ kao rezultat rada Ministarstva znanosti i obrazovanja tijekom predsjedanja Vijećem Europske unije. Osnovni cilj ove inicijative je osnažiti pravednu i uravnoteženu cirkulaciju mozgova u Europskoj uniji razvijanjem prikladnog i održivog sustava mjera protiv destabilizirajućih učinaka odljeva mozgova te stavljanjem većeg naglaska na očuvanje, privlačenje, mobilizaciju, osnaživanje i nagrađivanje talenata u Europi.

Prostor inovacija i razvoja u Europskoj uniji razlikuje se među državama članicama, što rezultira njihovim neujednačenim rastom i razvojem. Iako je situacija u visokorazvijenim članicama po tom pitanju jako dobra, to nije dovoljno da bi Unija bila konkurentna u odnosu na jake svjetske ekonomije. Veće sudjelovanje svih članica u području razvoja i inovacija, reforma znanstvenog sustava te sinergija između različitih europskih i nacionalnih fondova mogu pridonijeti ravnomjernom razvoju cijele Unije. Upravo uravnotežena cirkulacija mozgova među državama članicama bit će značajan korak u ostvarenju tog cilja.

U tom smislu, inicijativa „Zagreb Call for Action on Brain Circulation 2020.“ poziva sve članice Europske unije na zajedničko rješavanje problema neuravnotežene mobilnosti istraživača te nudi čitav niz konkretnih mjera koje omogućuju pravedniju i uključivu cirkulaciju mozgova.

Pisane vijesti | Priopćenja | Predsjedanje vijećem EU-a