Poziv na razgovor s Komisijom (intervju) vezan uz objavljen Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja u Narodnim novinama, broj 81/22, od 13. srpnja 2022. godine

Razgovor s Komisijom (intervju) vezan uz objavljen Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja u Narodnim novinama, broj 81/22, od 13. srpnja 2022. godine održat će se u utorak, 4. listopada 2022. godine, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38 prema utvrđenome rasporedu.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 112-01/22-01/00019
URBROJ: 533-02-22-0025
Zagreb, 27. rujna 2022.
 
POZIV NA RAZGOVOR S KOMISIJOM (INTERVJU)
vezan uz objavljen
Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
  • u Narodnim novinama, broj 81/22, od 13. srpnja 2022. godine
  • web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 13. srpnja 2022. godine
  • web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 13. srpnja 2022. godine
 
Razgovor s Komisijom (intervju) kandidata/kinja koji/e su ostvarili/e najbolje rezultate u prvoj i drugoj fazi testiranja, za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja na neodređeno vrijeme, na:
 
1. radno mjesto I. vrste – stručni suradnik, broj 3.2.1.1.3. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za programiranje, u Službi za programiranje i praćenje provedbe programa i projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju,
2. radno mjesto I. vrste – stručni suradnik, broj 3.2.1.2.3. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za praćenje provedbe programa i projekata, u Službi za programiranje i praćenje provedbe programa i projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju,
3. radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik, broj 3.2.2.1.3. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za ugovaranje projekata, u Službi za ugovaranje i financiranje projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju,
4. radno mjesto I. vrste – stručni suradnik, broj 3.2.2.1.4. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za ugovaranje projekata, u Službi za ugovaranje i financiranje projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju,
5. radno mjesto I. vrste – stručni suradnik, broj 3.2.2.2.3. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za financiranje projekata, u Službi za ugovaranje i financiranje projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju,
6. radno mjesto - položaj I. vrste – voditelj Službe za kontrolu projekata Europske unije, broj 3.2.3.1. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Službi za kontrolu projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju,
8. radno mjesto I. vrste – viši stručni savjetnik, broj 3.2.3.1.2. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za provjeru nabave i provedbe, u Službi za kontrolu projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju,
9. radno mjesto I. vrste –stručni suradnik, broj 3.2.3.1.3. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za provjeru nabave i provedbe, u Službi za kontrolu projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju,
11. radno mjesto I. vrste – viši stručni savjetnik, broj 3.2.3.2.2. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za utvrđivanje nepravilnosti, u Službi za kontrolu projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju,
12. radno mjesto I. vrste – stručni suradnik, broj 3.2.3.2.3. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za utvrđivanje nepravilnosti, u Službi za kontrolu projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju,
 
održati će se u utorak, 4. listopada 2022. godine, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38, prema sljedećem rasporedu:
 
POČETNA SLOVA
PREZIMENA
POČETNA SLOVA
IMENA
INTERVJU
AP MA utorak,
4. listopada 2022.,
10.00 sati
BA MI
BA MA
BI LA IV
BO MA AN
CU DA utorak,
4. listopada 2022.,
11.00 sati
GL MA
HA DI
HR DI
IV SU
JO DO utorak,
4. listopada 2022.,
12.00 sati
KU MI
LJU AN
MA VE
MI IV
PA AD utorak,
4. listopada 2022.,
13.00 sati
PE DA
RU TI
SI AN
SU IV
ŠT IV utorak,
4. listopada 2022.,
14.00 sati
TI IV
ŽE KA
 
Komisija u razgovoru s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi te rezultate u njihovu dosadašnjem radu.
Kandidat/kinja koji/a ne pristupi razgovoru s Komisijom (intervjuu) više se neće smatrati kandidatom/kinjom u postupku.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja