Studija Analiza mogućnosti praćenja tranzicije na tržište rada diplomiranih s veleučilišta i visokih škola kombiniranjem podataka visokih učilišta, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Ministarstvo znanosti i obrazovanja iniciralo je izradu studije o mogućnosti praćenja tranzicije na tržište rada diplomiranih s veleučilišta i visokih škola koja je ocrtala niz vrijednih uvida vezanih uz odrednice zapošljivosti i poveznice između studijskih programa i zanimanja u kojima se osobe zapošljavaju.

Suvremene potrebe gospodarstva nameću nove trendove u visokoškolskom obrazovanju, zahtijevaju kontinuirano proširivanje postojeće ponude i prilagođavanje promjenama. Intencija razvoja binarnoga sustava u Republici Hrvatskoj, kao i u drugim europskim državama, uslijedila je kao odgovor na potrebe gospodarstva za zaposlenicima koji, uz opće znanje, posjeduju stručno znanje i vještine koje mogu brzo i efikasno primijeniti u struci. Riječ je o studijskim programima koji su usmjereni na potrebe tržišta rada, traju kraće pa mogu brže odgovoriti na njegove dinamične potrebe, pridonoseći konkurentnosti i fleksibilnosti pojedinca na tržištu rada.

O tome kako se doista odvija tranzicija diplomiranih s preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija koje izvode hrvatska veleučilišta i visoke škole na tržište rada, do sada nisu provedena sustavna istraživanja pa je ova studija pred Vama prvi pokušaj da o tome steknemo empirijske uvide na temelju dostupnih administrativnih izvora podataka.

Pisane vijesti | Izvješća | Visoko obrazovanje